Τεχνητή Νοημοσύνη


Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή σε βασικές μεθοδολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές βασικών αρχών της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών σε βασικές τεχνικές αναζήτησης, στην περιγραφή, καθώς και στον συνδυασμό αυτών. Έμφαση δίδεται στην αναγνώριση πρακτικών προβλημάτων όπου μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές αναζήτησης όπως σε παιγνίδια δύο αντιπάλων, σε προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών, κλπ. Επίσης, στόχος είναι η περιγραφή αναπαραστάσεων γνώσης, διάφορες συλλογιστικές, καθώς και η περιγραφή και διάκριση διαφόρων τεχνολογιών/τεχνικών χειρισμού αβέβαιης γνώσης. Τέλος, στόχο του μαθήματος αποτελεί η αναγνώριση από τους σπουδαστές σύγχρονων πεδίων εφαρμογών μεθόδων της τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στο διαδίκτυο. Με αυτή την έννοια το μάθημα αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία συγκεκριμένες μεθοδολογίες και τεχνικές αναπτύσσονται σε επί μέρους ειδικά μαθήματα της κατεύθυνσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στο αντικείμενο. Συσχέτιση με άλλες επιστημονικές περιοχές. Απαρίθμηση των βασικών εργαλείων 2. Περιγραφή (α) στο χώρο των καταστάσεων και (β) με επαγωγή, και παραδείγματα 3. Μελέτη αλγόριθμων αναζήτησης, π.χ. κατά βάθος, κατά πλάτος, «τυφλή» αναζήτηση, «ευριστική» αναζήτηση, κλπ 4. Εφαρμογές αλγόριθμων αναζήτησης σε παιγνίδια δύο αντιπάλων 5. Αλγόριθμοι ελέγχου συνέπειας 6. Αναπαραστάσεις γνώσης, συλλογιστικές και χειρισμός αβέβαιης γνώσης 7. Θεωρία πιθανοτήτων με έμφαση στο θεώρημα του Bayes και στην προσέγγιση Dempster-Shafer 8. Ασαφή σύνολα, ασαφής λογική και εφαρμογές αυτών 9. Πράκτορες και σημασιολογικό διαδίκτυο

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Καμπουρλάζος
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ