Συστήματα μετρήσεων


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως:Πειραματικές μετρήσεις, Γραφικές παραστάσεις, καταγραφή και παρουσίαση μετρήσεων, αισθητήρια, μετατροπείς, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, κλπ.


Στόχοι Μαθήματος

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μετρήσεις πειραμάτων και θέματα που αφορούν την καταγραφή και την παρουσίασή τους.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

•Πειραματικές μετρήσεις-Αναπαράσταση Μετρήσεων •Θεωρία Σφαλμάτων •Αισθητήρια-Μετατροπείς (Μετρητικά στοιχεία) •Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή •Μετρήσεις Πίεσης - Μετρήσεις Ροής κα Στάθμης •Μετρήσεις Θερμοκρασίας •Οπτικές Μετρήσεις

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Λυκούργος Μαγκαφάς
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων μηχανικών ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ