Γραφικά Υπολογιστών


Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξεταστούν θέματα όπως:Γραφικά, αλγόριθμοι επεξεργασίας και απεικόνισης γραφικής πληροφορίας, μετασχηματισμοί και αναπαράσταση αντικειμένων σε 2Δ και 3Δ, εφαρμογή φωτισμού, βιβλιοθήκη OpenGL κ.α.


Στόχοι Μαθήματος

Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας των γραφικών, της γεωμετρικής μοντελοποίησης, της περιγραφής γεωμετρικών οντοτήτων και της αναπαράστασης αντικειμένων στις δύο και τρεις διαστάσεις.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

Εισαγωγή – Συστήματα επεξεργασίας και απεικόνισης γραφικής πληροφορίας. Ανυσματικά και ψηφιδωτά γραφικά. Χρωματικά μοντέλα. Αλγοριθμική ιεραρχία επεξεργασίας και απεικόνισης της γραφικής πληροφορίας. Βασικοί αλγόριθμοι δημιουργίας ευθείας, κύκλου σε ψηφιδωτό. Αποκοπή στις δύο και στις τρεις διαστάσεις. Συστήματα συντεταγμένων. Ομογενείς συντεταγμένες. Βασικοί και σύνθετοι μετασχηματισμοί σε δύο και σε τρεις διαστάσεις. Χώροι παρατήρησης στις τρεις διαστάσεις. Προβολικές απεικονίσεις στις τρεις διαστάσεις. Γεωμετρική μοντελοποίηση /αναπαράσταση αντικειμένων στις δύο και στις τρεις διαστάσεις. Βιβλιοθήκη γραφικών OpenGL.Εργαλειοθήκη Glut Προσθήκη υφής σε τρισδιάστατα μοντέλα. Παραδείγματα με την OpenGL Φωτισμός. Παραδείγματα με την OpenGL.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Θεόδωρος Παχίδης
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Φυσικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ