Πληροφορική


Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να εξοικειωθούν με τα συστήματα επικοινωνίας υπολογιστικών συστημάτων και να μάθουν και τις διάφορες βασικές αρχές και έννοιες της επιστήμης των υπολογιστών. Επίσης να κατανοήσουν την λειτουργία των και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την χρήση και επεξεργασία δεδομένων σε εφαρμογές λογισμικού αυτοματισμών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, παρουσιάσεις) καθώς και τις βασικές λειτουργίες του Internet


Στόχοι Μαθήματος

Με το πέρας του εξαμήνου, θα πρέπει οι φοιτητές: • Τις βασικές αρχές λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων • Τα αριθμητικά συστήματα • Την αρχιτεκτονική των ηλεκτρονικών υπολογιστών • Τις περιφερειακές μονάδες και τον τρόπο λειτουργίας τους • Τα λειτουργικά συστήματα • Τα δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες • Τα πολυμέσα • Το διαδίκτυο • Της βασικές αρχές της κοινωνίας της πληροφορίας • Την χρήση και της δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος windows XP και/ή windows 7 • Την χρήση του εργαλείου Microsoft Office Word • Την χρήση του εργαλείου Microsoft Office Excel • Την χρήση του εργαλείου Microsoft Office Power Point • Την χρήση των φυλομετρητών (web browser) με εφαρμογή εργαλείων όπως Internet Explorer, Mozilla Firefox και/ή Google Chrome • Τις δυνατότητες του παγκόσμιου Ιστού • Το ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο • Τους γενικούς κανόνες ορθής χρήσης του διαδικτύου και τους πιθανούς κινδύνους • Τους κανόνες ασφάλειας προσωπικών δεδομένων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

1. Η ιστορία των υπολογιστών 2. Το Υλικό του υπολογιστή : Κεντρική μονάδα 3. Το Υλικό του Υπολογιστή : Περιφερειακές Συσκευές 4. Τρόπος λειτουργίας Υπολογιστή 5. Λογισμικό – Λειτουργικά Συστήματα 6. Μνήμη 7. Αναπαράσταση Δεδομένων 8. Λογισμικό 9. Λογισμικό Εφαρμογές 10. Δίκτυα Υπολογιστών 11. Ιοί και τρόποι προστασίας 12. Διαδίκτυο 13. Η Πληροφορική στην Καθημερινή ζωή 14. Εφαρμογές πληροφορικής στις επιχειρήσεις Επίπλου και Ξύλου

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δήμητρα Αβραμούλη
Τμήμα: Tμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ