Μικροβιολογία Τροφίμων I


Το μάθημα περιλαμβάνει τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τη Μικροβιολογία Τροφίμων, την περιγραφή των σημαντικότερων γενών και ειδών των αλλοιογόνων και παθογόνων μικροοργανισμών των τροφίμων, τα αίτια, τα αποτελέσματα και τις μεθόδους πρόληψης μικροβιολογικών αλλοιώσεων και τροφολοιμόξεων/τροφοτοξινώσεων


Στόχοι Μαθήματος

Η εξοικείωση των φοιτητών με τα παρακάτω αντικείμενα: • Είδη και πηγές προέλευσης των σημαντικότερων μικροοργανισμών των τροφίμων • Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών και τη μικροβιολογική αλλοίωση και ασφάλεια των τροφίμων • Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί, αίτια και είδη αλλοίωσης και μέτρα πρόληψης σε τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης • Τροφοπαθογόνοι μικροοργανισμοί και τροφικές ασθένειες


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ, ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ 4. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 5. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ 6. ΤΡΟΦΟΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Γιαβάσης
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Τροφίμων και Διατροφής
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ