Τεχνολογία Λογισμικού


Το μάθημα περιλαμβάνει τα θέματα της ανάλυσης και σχεδίασης λογισμικού με τη UML. Επιπλέον καλύπτει μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού όπως η Iconix, πρότυπα ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε αντικείμενα, σχεδιαστικά πρότυπα καθώς και εισαγωγικά στοιχεία αρχιτεκτονικής λογισμικού.


Στόχοι Μαθήματος

• Ο στόχος είναι η εκμάθηση τεχνικών ανάλυσης και σχεδίασης καθώς και τεχνικών αποτύπωσης των αποφάσεων αυτών με γλώσσες μοντελοποίησης όπως η UML. Επιπλέον καλύπτονται προχωρημένα στοιχεία σχεδίασης λογισμικού, όπως τα πρότυπα ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε αντικείμενα, τα σχεδιαστικά πρότυπα και η τυπική περιγραφή αρχιτεκτονικών λογισμικού • Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να: 1. Να μπορούν να αναλύσουν συστήματα λογισμικού. 2. Να μπορούν να σχεδιάσουν συστήματα λογισμικού 3. Να μπορούν να αποτυπώσουν τις αποφάσεις τους με τη χρήση της UML 4. Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχεδιαστικά πρότυπα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γενική εξοικείωση των σπουδαστών με εισαγωγικές έννοιες προγραμματισμού


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγικές έννοιες & Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης 2. Διαγράμματα Κλάσεων: Τα βασικά στοιχεία 3. Προχωρημένα Στοιχεία των Διαγραμμάτων Κλάσεων 4. Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης και Καταστάσεων 5. Επιπλέον διαγράμματα της UML 6. Εισαγωγή στην μεθοδολογία ανάπτυξης Λογισμικού ICONIX 7. Σύντομο Παράδειγμα μιας συνοπτικής μεθοδολογίας ανάπτυξης 8. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων σε Αντικείμενα- Τα πρότυπα GRASP. 9. Σχεδιαστικά Πρότυπα (Design Patterns) 10. Τυπική Περιγραφή Αρχιτεκτονικών Λογισμικού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Κακαρόντζας
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ