ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ


Το μάθημα περιλαμβάνει αναλυτική προσέγγιση και μελέτη των συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και της πρακτικής χρησιμότητάς τους, καθώς και περαιτέρω εξοικείωση με το αντικείμενο, ούτως ώστε ο φοιτητής να εμβαθύνει σε έννοιες που ήδη έχει διδαχθεί στο εισαγωγικό μάθημα Βάσεις Δεδομένων Ι, καθώς και να γνωρίσει νέες έννοιες και γνωστικά πεδία που αφορούν αυτό το αντικείμενο. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού ο φοιτητής θα είναι ικανός να εφαρμόζει τις γνώσεις του για να σχεδιάζει μια κανονικοποιημένη ΒΔ και να βελτιστοποιεί την απόδοσή της. Επίσης, θα μπορεί να υλοποιεί ΒΔ σε ένα από τα σημαντικά Συστήματα Διαχείρισης ΒΔ της αγοράς, χρησιμοποιώντας SQL, τεχνικές ασφάλειας και ακεραιότητας.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν: Να βρίσκουν σε ποια κανονική μορφή είναι μία σχέση. Να μετατρέπουν μία σχέση σε άλλες ανώτερης κανονικής μορφής. Να σχεδιάζουν μια κανονικοποιημένη βάση δεδομένων. Να σχεδιάζουν το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων που περιγράφει μία βάση δεδομένων. Να διατυπώνουν σχεσιακά ερωτήματα χρησιμοποιώντας σχεσιακό λογισμό. Να διαχειρίζονται ζητήματα χειρισμού δεδομένων σε πράξεις ανάκλησης και ενημέρωσης πάνω σε απόψεις. Να ορίζουν και να διαχειρίζονται απόψεις σε SQL. Να διακρίνουν την κατάσταση των συναλλαγών μετά από ανάκαμψη του συστήματος. Να διακρίνουν τα διαφορετικά προβλήματα του ταυτοχρονισμού και να τα επιλύουν. Να χρησιμοποιούν SQL για να ορίζουν κανόνες ασφάλειας (κανόνες εξουσιοδότησης). Να ορίζουν κανόνες ακεραιότητας σε SQL.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Βάσεις Δεδομένων Ι


Περιεχόμενα

<ul> <li>Ανώτερες Κανονικές Μορφές (4η ΚΜ, 5η ΚΜ) <li>Το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων <li>Σχεσιακός Λογισμός Ι <li>Σχεσιακός Λογισμός ΙΙ <li>Απόψεις <li>Ανάκαμψη <li>Ταυτοχρονισμός <li>Ασφάλεια <li>Ακεραιότητα </ul>

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεωργία Γκαράνη
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ