ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι


Το μάθημα περιλαμβάνει την κατανόηση των βασικών εννοιών των συστημάτων βάσεων δεδομένων καθώς και της πρακτικής χρησιμότητάς τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση του σχεσιακού μοντέλου βάσεων δεδομένων.


Στόχοι Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους αναγνώστες στο επιστημονικό πεδίο των Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ). Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο αναγνώστης θα πρέπει:   Να έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα και τις επιδιώξεις από τη χρήση ενός συγκεντρωτικού περιβάλλοντος διαχείρισης δεδομένων σε εργασιακούς χώρους που διακινούν μεγάλο και ποικίλο όγκο πληροφοριών. Να γνωρίζει τη φιλοσοφία λειτουργίας, τις κατηγορίες και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης που παρέχουν τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για την υλοποίηση (ορισμός, κατασκευή και χειρισμός) μιας ΒΔ. Να γνωρίζει τον τρόπο επιλογής και υιοθέτησης μοντέλων δεδομένων, ως περιγραφικών εργαλείων για τη λογική σχεδίαση μιας ΒΔ. Να γνωρίζει τις πληροφοριακές δομές των σχεσιακών ΒΔ και τον τρόπο χρήσης τους. Να έχει κατανοήσει την αναγκαιότητα κανονικοποίησης (ομαλοποίησης) των σχέσεων μιας σχεσιακής ΒΔ κατά τη φάση σχεδίασής της. Να έχει την ικανότητα να παράγει Κανονικές μορφές μιας σχέσης. Να μπορεί να ερμηνεύει και να συντάσσει σχεσιακές παραστάσεις για μία ποικιλία χρήσεων πάνω σε σχεσιακά δεδομένα. Να έχει τη δυνατότητα να συντάσσει κατάλληλες εντολές της σχεσιακής γλώσσας SQL για τον ορισμό και χειρισμό σχεσιακών δεδομένων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Καλή αντίληψη των δυνατοτήτων ενός σημερινού υπολογιστικού συστήματος Εξοικείωση με μία τουλάχιστον γλώσσα υψηλού επιπέδου


Περιεχόμενα

Το μάθημα περιλαμβάνει την κατανόηση των βασικών εννοιών των συστημάτων βάσεων δεδομένων καθώς και της πρακτικής χρησιμότητάς τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση του σχεσιακού μοντέλου βάσεων δεδομένων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεωργία Γκαράνη
Τμήμα: Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ