Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι


Το μάθημα περιλαμβάνει την πλήρη εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Java.


Στόχοι Μαθήματος

Αντικειμενικός στόχος είναι η πλήρης εκμάθηση της Java. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν: Να γνωρίζουν πλήρως την γλώσσα προγραμματισμού Java (συμπεριλαμβανομένων των: εντολές εισόδου / εξόδου, τύποι μεταβλητών και απόδοση τιμής, εντολές ελέγχου και λογικής, επαναληπτικές δομές, διαχείριση συμβολοσειρών, και πινάκων μίας και δύο διαστάσεων. Διαχείριση τάξεων κατασκευαστών και κληρονομικότητας, χρήση αφηρημένων τάξεων, χρήση παραμέτρων στην main και applets),


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή στη java, 2. Μεταβλητές και τύποι δεδομένων, 3. Τελεστές στη java, 4. Συμβολοσειρές και δομές ελέγχου, 5. Επαναληπτικές δομές, 6. Πίνακες και παράμετροι στην main, 7. Τάξεις και μέθοδοι, 8. Κατασκευαστές, 9. Κληρονομικότητα, 10. Αφηρημένες τάξεις, 11. Applets.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Λιόλιος
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ