Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων


Με την κατάρτιση των σιτηρεσίων συνδέεται άριστα η θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων διατροφής.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος “Διατροφή Μηρυκαστικών Ζώων” είναι η γνώση από θεωρητικής και πρακτικής άποψης εκ μέρους των φοιτητών των σύγχρονων μεθόδων διατροφής των διαφόρων ειδών (βοοειδών-αιγοπροβάτων) και κατηγοριών (γαλακτοπαραγωγής, κρεοπαραγωγής, ανάπτυξης, πάχυνσης, αναπαραγωγής) μηρυκαστικών ζώων που εξασφαλίζουν υγεία, υψηλή παραγωγικότητα, ευζωία και μακροζωία στα ζώα, ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Φυσιολογία Θρέψεως


Περιεχόμενα

. Γενικές Αρχές Διατροφής Ζώων 1.1. Σιτηρέσιο: Ορισμοί και ιδιότητες 1.2. Μυκοτοξίνες 1.3. Τοξικές ουσίες των ζωοτροφών και αποτελεσματικότητα της διατροφής 1.4. Φυσιολογικές βάσεις διατροφής μηρυκαστικών   Διατροφή Βοοειδών 2.1. Διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 1/2 2.2. Διατροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 2/2 2.3. Συστήματα διατροφής, Σύστημα TMR, Διατροφή μοσχίδων αντικατάσταση,  αγελάδων κρεοπαραγωγής και ταύρων 2.4. Νοσήματα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής   Διατροφή Αναπτυσσόμενων και Παχυνόμενων Μηρυκαστικών Ζώων 3.1. Αναπτυσσόμενα μηρυκαστικά (μοσχάρια και αμνοερίφια) και διατροφή μετά τον απογαλακτισμό 3.2. Πάχυνση βοοειδών   Διατροφή Αιγοπροβάτων 4.1. Διατροφή αιγοπροβάτων 4.2. Διατροφή προβάτων 4.3. Διατροφή αιγών, αμνοεριφίων και άρρενων ζώων 4.4. Μεταβολικές νόσοι αμνοεριφίων και αιγοπροβάτων   Βιολογική Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων 5.1. Γενικές αρχές βιολογικής κτηονοτροφίας 5.2. Ποιότητα βιολογικού γάλακτος-κρέατος   Επίδραση της Διατροφής στην Αναπαραγωγή 6.1. Στοχευμένη διατροφή για την αναπαραγωγική λειτουργία των μηρυκαστικών 6.2. Εμβρυικός προγραμματισμός και κατανάλωση θρεπτικών συστατικών   Διατροφή και Ποιότητα Κτηνοτροφικών Προϊόντων 7.1. Εισαγωγή 7.2. Γάλα 7.3. Κρέας 1/2 7.4. Κρέας 2/2   Κλιματική αλλαγή και Ζωική Παραγωγή 8.1 Εισαγωγή – Παραγωγικά συστήματα εκτροφής και εκπεμπόμενα αέρια 8.2 Υπολογισμός εκπεμπόμενων αερίων από το ζωικό κεφάλαιο και αποτύπωμα άνθρακα (CF)   Κτηνοτροφία και Ευζωία 9.1. Ευζωϊα: ορισμός, επίτευξη και σχέση αυτής με τη διατροφή των μηρυκαστικών 9.2  Ευζωία και ποιότητα κτηνοτροφικώνν προϊόντων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Ζέρβας, Ελένη Τσιπλάκου
Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ