Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών


-


Στόχοι Μαθήματος

-


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Ιχθυογεννητικοί σταθμοί, Κύρια εκτροφή ιχθύων – Εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού, Εκτροφή νέων ειδών ιχθύων θαλασσινού νερού, Εκτροφή πέστροφας, σολομού και κοινού κυπρίνου, χελιού, οξύρρυγχων και κέφαλου, Δίθυρων Μαλακίων, Γαστερόποδων και Κεφαλόποδων, Ορμονικά συστήματα, stress και ελεγχόμενη παραγωγή ιχθύων, Διατροφή Και Νευροορμονικές Διεργασίες Ιχθύων, Διατροφή Ιχθύων Και Ορμονικοί Μηχανισμοί Ρυθμού Αναπτύξεως, Καλλιέργειες υδρόβιων φυτικών ειδών, Γενικά στοιχεία εκτροφής Καρκινοειδών - Εκτροφή γαρίδων Penaeidae, Εκτροφή γαρίδων Palaemonidae, καραβίδων και αστακών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ναυσικά Καρακατσούλη, Ελένη Μήλιου, Ευστράτιος Παπουτσόγλου
Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλες Γεωργικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ