Μικροβιολογία Τροφίμων Ι (Θεωρία)


Εισαγωγή στη μικροβιολογία τροφίμων Κατηγορίες και ταξινόμηση των μικροοργανισμών που ενδιαφέρουν τα τρόφιμα Παράγοντες (ενδογενείς, εξωγενείς) που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης/θανάτου των μικροοργανισμών Κλασικές τεχνικές μέτρησης/προσδιορισμού των μικροοργανισμών Έλεγχος της μόλυνσης (θεωρία των εμποδίων και εφαρμογές)


Στόχοι Μαθήματος

Οι μαθησιακοί στόχοι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των φοιτητών σχετικά με τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης/θανάτου των μικροοργανισμών στα τρόφιμα, τις κλασικές τεχνικές μέτρησης και προσδιορισμού των μικροοργανισμών στα τρόφιμα, τη θεωρία των εμποδίων (hurdle concept) και τις εφαρμογές της προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και να βελτιωθεί η ασφάλεια των τροφίμων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στη μικροβιολογία τροφίμων Κατηγορίες και ταξινόμηση των μικροοργανισμών που ενδιαφέρουν τα τρόφιμα Παράγοντες (ενδογενείς, εξωγενείς) που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης/θανάτου των μικροοργανισμών Κλασικές τεχνικές μέτρησης/προσδιορισμού των μικροοργανισμών Έλεγχος της μόλυνσης (θεωρία των εμποδίων και εφαρμογές) Εισαγωγή στη μικροβιολογία τροφίμων Κατηγορίες και ταξινόμηση των μικροοργανισμών που ενδιαφέρουν τα τρόφιμα Παράγοντες (ενδογενείς, εξωγενείς) που επηρεάζουν τον ρυθμό ανάπτυξης/θανάτου των μικροοργανισμών Κλασικές τεχνικές μέτρησης/προσδιορισμού των μικροοργανισμών Έλεγχος της μόλυνσης (θεωρία των εμποδίων και εφαρμογές)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ, ΠΑΣΧ. ΤΡΥΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ