Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων (Θεωρία)


Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές : • τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση της εκτροφής, τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις προοπτικές της βοοτροφίας, προβατοτροφίας και αιγοτροφίας μέσα από την ανασκόπηση του παγκόσμιου ζωικού κεφαλαίου και της κατανομής του (ζωικό κεφάλαιο, παραγωγή κρέατος και γάλακτος). • τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων φυλών βοοειδών, προβάτων και αιγών με σκοπό την αξιολόγηση και την αξιοποίηση τους μέσα από τα κατάλληλα συστήματα εκτροφής. • τους παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό συλλήψεων, τη διάρκεια της κυοφορίας και του τοκετού καθώς και τους παράγοντες με τους οποίους εκτιμάται η αναπαραγωγική ικανότητα σε μία αγέλη ή ποίμνιο (δείκτης πολυδυμίας, δείκτης βιωσιμότητας, δείκτης παραγωγικότητας). • τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος, την ανάπτυξη και λειτουργία του μαστού και την εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής στα μηρυκαστικά • τους παράγοντες που επηρεάζουν την κρεοπαραγωγική ικανότητα και την ποιότητα σφάγιου και κρέατος των μηρυκαστικών.


Στόχοι Μαθήματος

  Αποτέλεσμα του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές του Τμήματος ΕΖΠ&Υ στην πρακτική της εκτροφής των μεγάλων και μικρών μηρυκαστικών.      Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές : τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την άσκηση της εκτροφής, τις δυνατότητες ανάπτυξης και τις προοπτικές της βοοτροφίας, προβατοτροφίας και αιγοτροφίας μέσα από την ανασκόπηση του παγκόσμιου ζωικού κεφαλαίου και της κατανομής του (ζωικό κεφάλαιο, παραγωγή κρέατος και γάλακτος). τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων φυλών βοοειδών, προβάτων και αιγών με σκοπό την αξιολόγηση και την αξιοποίηση τους μέσα από τα κατάλληλα συστήματα εκτροφής. τους παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό συλλήψεων, τη διάρκεια της κυοφορίας και του τοκετού καθώς και τους παράγοντες με τους οποίους εκτιμάται η αναπαραγωγική ικανότητα σε μία αγέλη ή ποίμνιο (δείκτης πολυδυμίας, δείκτης βιωσιμότητας, δείκτης παραγωγικότητας). τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος, την ανάπτυξη και λειτουργία του μαστού και την εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής στα μηρυκαστικά τους παράγοντες που επηρεάζουν την κρεοπαραγωγική ικανότητα και την ποιότητα σφάγιου και κρέατος των μηρυκαστικών.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Βοοτροφία i. Καταγωγή. Γενετικό υλικό, κρεοπαραγωγικές, γαλακτοπαραγωγικές, μικτών αποδόσεων και εγχώριες φυλές. ii. Η θέση της ελληνικής βοοτροφίας στην εγχώρια, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια ζωική παραγωγή. iii. Οργάνωση της βοοτροφικής εκμετάλλευσης. iv. Αναπαραγωγή αγελάδων: Σωματική κατάσταση. Συστήματα οχειών. Χειρισμοί κατά την κυοφορία και τον τοκετό. Φροντίδες των νεογέννητων μόσχων. Προγράμματα θηλασμού. Ανάπτυξη νεαρών ζώων αναπαραγωγής. Έλεγχος αναπαραγωγικής δραστηριότητας αγέλης. Γαλακτοπαραγωγή: Οργάνωση γαλακτοπαραγωγού αγέλης. Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα. Άμελξη. Καταγραφή και έλεγχος της γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας. vi. Πάχυνση μόσχων: Προϋποθέσεις αποδοτικής πάχυνσης. Απογαλακτισμός. Απαιτήσεις μόσχων. Συστήματα πάχυνσης. Διαδικασία σφαγής και παραγόμενο σφάγιο. Οργάνωση εκμετάλλευσης πάχυνσης μόσχων. Αιγοπροβατοτροφία i. Παγκόσμιο ζωικό κεφάλαιο και κατανομή στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο. ii. Παγκόσμια παραγωγή κρέατος, γάλακτος και μαλλιού και η κατανομή τους. iii. Φυλές γαλακτοπαραγωγών, κρεοπαραγωγών, εριοπαραγωγών προβάτων και φυλές αιγών. iv. Εκτιμητική προβάτου και αίγας. v. Αναπαραγωγή και έλεγχος της αναπαραγωγικής λειτουργίας σε επίπεδο ποιμνίου. Χειρισμοί πριν και κατά την οχεία. Συστήματα συγχρονισμού οίστρων και τοκετών. vi. Γαλακτοπαραγωγή και ποιότητα του γάλακτος. vii. Ανάπτυξη, πάχυνση. Ποιότητα σφάγιων και κρέατος. viii. Συστήματα εκτροφής αιγοπροβάτων. Διαχείριση ποιμνίου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Μαρία Χαρισμιάδου
Τμήμα: Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών
Ίδρυμα: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ζωικής Παραγωγής
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ