Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα [open]


The course focuses on the organization and operation of a digital enterprise. Key issues highlighted in this course are the unique e-business characteristics, such as global presence, the forces pushing firms to shift to electronic business (e.g., rapid technological developments) and the new business models that emerged through the internet creation and the significant changes to traditional industry sectors, for example in the music industry. Emphasis is also placed on the e-business strategy that increasingly diversifies and the power on the consumer, who is no longer a passive recipient of information but is actively involved in digital content creation and business processes through Web 2.0 tools and applications.


Objectives

Κατανόηση όλων των αρχών, των τύπων και των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Ο φοιτητής, στο τέλος του μαθήματος, θα είναι σε θέση να αναπτύξει ένα επιτυχημένο και πλήρως υλοποιήσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για μια ψηφιακή επιχείρηση.


Prerequisites

Γενικές προαπαιτούμενες γνώσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Syllabus

Αρχές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (Η.Ε.). Λιανικές Πωλήσεις στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Καταναλωτές στο Internet και Έρευνα Αγοράς. Β2Β Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος. Ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφήμιση στο Internet. Έρευνα αγοράς στο Internet. Βασικές λειτουργίες και τύποι ηλεκτρονικών αγορών. Ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Επιχειρηματικό πλάνο. Κοινωνική υπολογιστική. Άλλες μορφές Η.Ε. (e-government, mobile, κ.λπ.), Στρατηγική στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A+)


Instructors: Dimitris Drossos
Department: Department of Information & Communication Systems Engineering
Institution: Aegean University
Subject: Computer and Electronic Engineering
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES