Τηλεπικοινωνίες


Το μάθημα καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων στοχεύοντας στην κατανόηση των βασικών αρχών των αναλογικών και ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τα οποία στηρίζονται στην ασύρματη μετάδοση της πληροφορίας. Γίνεται εκτενής παρουσίαση όλων των απαραίτητων τεχνικών στοιχείων, ορισμών, προτύπων, που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των Αναλογικών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, παρουσίαση των βασικών αναλογικών και ψηφιακών διαμορφώσεων, των τεχνικών κωδικοποίησης, καθώς και επιδράσεις του θορύβου στα σήματα.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της θεωρίας των τηλεπικοινωνιών και των εφαρμογών της. Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στις τεχνολογίες μετάδοσης του φυσικού στρώματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τη διάδοση των πληροφοριών και τις τεχνικές που την διέπουν και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση βασικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων. Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των φοιτητών των βασικών αρχών των αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και εξοικείωση με τα εργαστηριακά όργανα.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Προαπαιτούνται γνώσεις σημάτων και συστημάτων, στοχαστικών ανελίξεων και στατιστικής.


Περιεχόμενα

Ταξινόμηση των Σημάτων. Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετασχηματισμός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήματα και Συστήματα. Εισαγωγή στις μεθόδους μετάδοσης. Ανασκόπηση φασματικής ανάλυσης με σειρές και μετασχηματισμό Fourier. Βασικές έννοιες φίλτρων. Ανασκόπηση πιθανοτήτων και στοχαστικών διαδικασιών με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες. Αναπαράσταση θορύβου. Αναλογική διαμόρφωση AM, FM, PM, φασματική ανάλυση, επίδραση θορύβου. Δειγματοληψία, κβαντισμός, κωδικοποίηση, θεώρημα Nyquist, Shannon. Παλμοαναλογική διαμόρφωση και τεχνικές κωδικοποίησης κυματομορφών PCM, PAM. Διαμορφώσεις παλμών. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης (ASK, PSK, FSK, M-QAM), φασματική ανάλυση, επίδραση θορύβου.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Δημοσθένης Βουγιούκας
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ