Στατιστική Β [open]


Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Στατιστική Α΄. Το ενδιαφέρον εδώ μετατοπίζεται από τη μελέτη της συμπεριφοράς μιας τυχαίας μεταβλητής, η οποία έχει ήδη καλυφθεί, στη μελέτη των σχέσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μετρήσιμων μεταβλητών και τη δυνατότητα εκτίμησης της μιας από αυτές όταν είναι γνωστές οι τιμές των άλλων. Οι τεχνικές που εφαρμόζονται αναφέρονται ως Ανάλυση Παλινδρόμησης (Απλή και Πολλαπλή Παλινδρόμηση). Εισάγεται επίσης η μεθοδολογία της Ανάλυσης Διακύμανσης η οποία εφαρμόζεται για τη σύγκριση των μέσων περισσοτέρων των δύο πληθυσμών. Τέλος παρουσιάζονται δύο ενότητες, οι Μέθοδοι Προβλέψεων και οι Αριθμοδείκτες, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορισμένους τομείς της Διοίκησης Επιχειρήσεων και τις πρακτικές εφαρμογές τους.


Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση να εφαρμόζει γραμμικά μοντέλα σε δεδομένα της παρατήρησης να ελέγχει την καταλληλότητα των μοντέλων, να διερευνά τις υποθέσεις των μοντέλων να αναπτύσσει στατιστική συμπερασματολογία για τις παραμέτρους των μοντέλων να κάνει προβλέψεις με τη χρήση των μοντέλων να εφαρμόζει διάφορες μορφές μη γραμμικών μοντέλων σε δεδομένα και να αξιολογεί την καταλληλότητά τους να εφαρμόζει τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Διακύμανσης κατά ένα και κατά δύο παράγοντες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Επαρκής γνώση της ύλης των μαθημάτων Μαθηματικά και Στατιστική Α’


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Ανάλυση Διακύμανσης κατά έναν Παράγοντα Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο Παράγοντες Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο Παράγοντες με m παρατηρήσεις ανά κυψελίδα Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Εκτίμηση της Ευθείας Παλινδρόμησης, Στατιστική Συμπερασματολογία, Συντελεστής Προσδιορισμού, Συντελεστής Συσχέτισης) Άλλες Μορφές Μοντέλων Πολλαπλή Παλινδρόμηση Εισαγωγή στις Μεθόδους Προβλέψεων Ποιοτικές – Ποσοτικές Μέθοδοι Προβλέψεων Χρονολογικές Σειρές Αιτιώδη Μοντέλα Πρόβλεψης Αριθμοδείκτες (Βασικοί Τύποι Αριθμοδεικτών, Κατάρτιση Αριθμοδεικτών, Αλλαγή Περιόδου Βάσης, Ενοποίηση Δεικτών, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή – Άλλοι Χρήσιμοι Οικονομικοί Δείκτες) Εισαγωγή Ανάλυση Διακύμανσης κατά έναν Παράγοντα Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο Παράγοντες Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο Παράγοντες με m παρατηρήσεις ανά κυψελίδα Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (Εκτίμηση της Ευθείας Παλινδρόμησης, Στατιστική Συμπερασματολογία, Συντελεστής Προσδιορισμού, Συντελεστής Συσχέτισης) Άλλες Μορφές Μοντέλων Πολλαπλή Παλινδρόμηση Εισαγωγή στις Μεθόδους Προβλέψεων Ποιοτικές – Ποσοτικές Μέθοδοι Προβλέψεων Χρονολογικές Σειρές Αιτιώδη Μοντέλα Πρόβλεψης Αριθμοδείκτες (Βασικοί Τύποι Αριθμοδεικτών, Κατάρτιση Αριθμοδεικτών, Αλλαγή Περιόδου Βάσης, Ενοποίηση Δεικτών, Δείκτης Τιμών Καταναλωτή – Άλλοι Χρήσιμοι Οικονομικοί Δείκτες)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ελένη Γάκη
Τμήμα: ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Μαθηματικά
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ