Ελληνική Εξωτερική Πολιτική [open]


Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με σειρά πεδίων ανάπτυξης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής που αφορούν σε ζητήματα και θεματικές περιοχές που στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, με αποτέλεσμα να εντάσσονται με ολοένα και περισσότερο δυναμικό τρόπο στη σύγχρονη ατζέντα της εξωτερικής πολιτικής μιας "μικρής μεσαίας χώρας" όπως η Ελλάδα.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα μπορεί: να διαθέτει σαφή και τεκμηριωμένη γνώση  μιας σειράς ζητημάτων που  συνδέονται με τη διαμόρφωση της σύγχρονης ατζέντας  της ελληνικής εξωτερικής  πολιτικής να αποτιμήσει κριτικά τη συνεχώς διαμορφούμενη νέα ατζέντα της ελληνικής  εξωτερικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει ζητήματα που δεν αφορούν στο παραδοσιακό πλαίσιο ανάπτυξης των σχέσεων της Ελλάδας με χώρες του άμεσου και ευρύτερου περιβάλλοντός της να χρησιμοποιήσει τη θεωρητική γνώση και τα μεθοδολογικά εργαλεία του κλάδου των διεθνών σχέσεων που αφορά στην Ανάλυση της Εξωτερικής Πολιτικής (ΑΕΠ) Foreign Policy Analysis (FPA), προκειμένου να αναλύσει και να αξιολογήσει κριτικά το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν μια σειρά από ζητήματα στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής κυρίως κατά τη τελευταία εικοσαετία


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Εισαγωγή. Η  Ελληνική εξωτερική πολιτική μετά το 1974, Η  ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής, Το ζήτημα της προσαρμοστικότητας ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Ο Εξευρωπαϊσμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Πολιτική ηγεσία και ελληνική εξωτερική πολιτική, Οι ομάδες λήψης των αποφάσεων, οι ελίτ και η ελληνική εξωτερική πολιτική, Ελληνικό πολιτικό σύστημα, πολιτικά κόμματα και ελληνική εξωτερική πολιτική, Η  ελληνική οικονομική διπλωματία, Ελληνική πολιτική Εθνικής Ασφάλειας, Διεθνές Δίκαιο και εξωτερική πολιτική, Μη Κυβερνητικές οργανώσεις, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Κοινή γνώμη, Παρουσίαση μελετών περιπτώσεων και σύνοψη του μαθήματος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Χαράλαμπος Τσαρδανίδης
Τμήμα: Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ