Τεχνολογία και Καινοτομία [open]


Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, γνώση που έχει αποκτηθεί από τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες εμπλουτίζονται παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων από τα άλλα αντίστοιχης κατεύθυνσης μαθήματα του Τμήματος, όπως π.χ. τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης επιχειρήσεων. Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει το αντικείμενο της πληροφορικής, γνώση που έχει αποκτηθεί από τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Επιμέρους στόχοι: •Κατανόηση των βασικών λόγων που δημιουργήθηκαν οι διάφορες τεχνολογίες •Κατανόηση της εξέλιξής τους σε συνδυασμό με την εξέλιξη της κοινωνίας •Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των τεχνολογιών και καινοτομιών, των υφιστάμενων δυνατοτήτων, και της μελλοντικής τους εξέλιξης και αξιοποίησης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. Ωστόσο το μάθημα δεν είναι εισαγωγικό και απευθύνεται σε χρήστες που έχουν παρακολουθήσει τα εισαγωγικά μαθήματα νέων τεχνολογιών του Τμήματος και έχουν ήδη αποκτήσει τις βασικές γνώσεις πάνω στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής. Είναι υποχρεωτικό μάθημα για την κατεύθυνση των νέων τεχνολογιών, αλλά μπορεί να το επιλέξει οποιοσδήποτε φοιτητής (π.χ. από άλλη κατεύθυνση) ως μάθημα επιλογής.


Περιεχόμενα

Δύο παράλληλες προσεγγίσεις: 1. Ιστορική – Χρονολογική Προσέγγιση    •Παρουσίαση τεχνολογιών και καινοτομιών σε χρονολογική σειρά (παρελθόν, παρόν, μέλλον) 2. Θεματική – Λειτουργική Προσέγγιση    •Σύνδεση των καινοτομιών με την εποχή τους, την αιτία δημιουργίας τους και τις ανάγκες που κλήθηκαν να καλύψουν    •Παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των καινοτομιών μετά την πρώτη εισαγωγή τους   Περιγραφή και επεξήγηση συγκεκριμένων τεχνολογιών με σημαντικό αντίκτυπο •Υλικό υπολογιστών •Λογισμικό υπολογιστών •Λειτουργικά συστήματα •Δίκτυα και επικοινωνίες •Διεπαφή και αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή •Σύγχρονη και μελλοντική χρήση νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα:   •Επιχειρήσεις   •Εργαζόμενοι   •Ελεύθερος χρόνος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Νικόλαος Ιάσων Κουφοδόντης
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ