Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές [open]


Στο μάθημα εξετάζεται η εξελισσόμενη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης, οι θεσμοί και οι φορείς της, τόσο στον Ευρωπαϊκό χώρο (ΕΕ), όσο και παγκόσμια. Οι νέες μορφές οικονομικής ολοκλήρωσης, υποστηρίζεται, εμπεδώνονται και συντονίζονται μέσα από συγκεκριμένες αστικές υποδομές και διαδικασίες, ενώ η «παραδειγματική» διακυβερνητική στροφή προς το στόχο της στήριξης της τοπικής οικονομικής ανταγωνιστικότητας έχει αλλάξει ριζικά τις προτεραιότητες της αστικής πολιτικής. Στο πλαίσιο του μαθήματος, εξετάζονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και η σχεσιακή δυναμική του πρωτεύοντος δικτύου των ‘παγκόσμιων’, όπως αποκαλούνται, ‘πόλεων’, αλλά και οι ιδιαιτερότητες των πόλεων εκείνων που αποκτούν, σταδιακά, ευρωπαϊκή ή περιφερειακή σημασία. Διερευνώνται, επίσης, και αναλύονται, τα ‘κυρίαρχα’ παραδείγματα διαχείρισης και διακυβέρνησής της ‘ανταγωνιστικής’ πόλης, καθώς, και η κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτά. Εξετάζονται, μέσω παραδειγμάτων, οι αστικές πολιτικές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η σχετική θέση και η δυνατότητα των Ελληνικών πόλεων να ανταποκριθούν στις νέες χωρικές προκλήσεις.


Στόχοι Μαθήματος

Το μάθημα "Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές" συγκροτείται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το σεμιναριακό. Το θεωρητικό μέρος στοχεύει στη σε βάθος ανάλυση (με παραδείγματα και εφαρμογές) των κρίσιμων ζητημάτων της σύγχρονης αστικής ανάπτυξης και των σχετικών με αυτή πολιτικών. Το σεμιναριακό μέρος εστιάζει στην εκπόνηση και παρουσίαση / παράδοση σειράς μικρών ατομικών εργασιών, απτών παραδειγμάτων σύγχρονης αστικής πολιτικής.  Στόχος της σεμιναριακής αυτής άσκησης είναι η ενασχόληση των φοιτητών-τριών με συγκεκριμένα παραδείγματα αστικών παρεμβάσεων.  Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές-τριες θα έχουν εξοικειωθεί ικανά με τα διαδικαστικά προαπαιτούμενα και τον προσανατολισμό των σύγχρονων αστικών πολιτικών, καθώς και με τις βασικές κατευθύνσεις των κειμένων-εκθέσεων που τα συνοδεύουν.  Η κριτική διερεύνηση των τάσεων και των προτύπων αστικής παρέμβασης αποτελεί βασική επιδίωξη του μαθήματος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα σε αυτό το μάθημα.


Περιεχόμενα

1. Αστικοποίηση, βιομηχανική πόλη και σχεδιασμός2. Παγκοσμιοποίηση και παγκόσμιες πόλεις3. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ανταγωνισμός των τόπων4. Η συγκρότηση και η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής αστικής πολιτικής5. Η συγκρότηση και η διακυβερνητική ιδιαιτερότητα της Μεσογειακής πόλης6. Η Αστική πολιτική στην Ελλάδα7. Ανταγωνισμός των περιοχών και αστική διάχυση8. Χωρο-πολιτική «ανακλιμάκωση» και μητροπολιτική διακυβέρνηση: Το πρόγραμμα «Καλλικράτης»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Μεταπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ιωάννης Χωριανόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Γεωγραφίας
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θεματική Περιοχή: Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ