Τεχνοοικονομική Ανάλυση Οργάνωση και Διοίκησης Έργων και Επιχειρήσεων


Οι στόχοι του μαθήματος της Οργάνωσης-Οικονομοτεχνικής Ανάλυσης και Διοίκησης Έργου αναφέρονται στα επιδιωκόμενα και αναμενόμενα αποτελέσματα (output), τα οποία είναι: - η δυνατότητα εκτίμησης (ποιοτικά και ποσοτικά) των οικονομικών επιπτώσεων - συνεπειών των τεχνικών αποφάσεων μας, δηλαδή τι συνεπάγονται αυτές οι αποφάσεις σε κατανάλωση πόρων, αλλά και τι προσδοκούμε να αποδώσουν. Η διαμόρφωση αυτής της συνολικής αντίληψης είναι τόσο απαραίτητη καθώς: - οι πόροι με τους οποίους λειτουργούμε (ανθρώπινο δυναμικό, κεφάλαιο, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) είναι πάντα περιορισμένοι και πρέπει ως μηχανικοί να ελαχιστοποιούμε την κατανάλωση πόρων και να μεγιστοποιούμε την απόδοση των έργων. Από την άλλη πλευρά, ο μηχανικός πολύ συχνά βρίσκεται ενώπιον της ανάγκης να επιλέξει ανάμεσα σε εναλλακτικές δυνατότητες επένδυσης πόρων, ή ανάμεσα σε εναλλακτικά έργα που θα υλοποιηθούν. Πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση, με δομημένο τρόπο και ορθολογικά κριτήρια, να ιεραρχεί τις προτεραιότητες, σχετικά με το ποια / ποιες αποφάσεις επενδύσεις θα πρέπει να ληφθούν, λαμβάνοντας υπόψιν τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων στη διοίκηση έργων (projectmanagement), καθώς και να αποκτηθούν οι βασικές εκείνες γνώσεις που θα καταστήσουν δυνατή την οικονομική αξιολόγηση μιας βιομηχανικής επιχείρησης, μιας επένδυσης, καθώς και την εξαγωγή και επεξεργασία των οικονομικών στοιχείων μιας επιχείρησης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Εξειδίκευσης


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγικές έννοιες / Επιχειρησιακά Σχέδια Ανάλυση Κόστους Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Σχεδίων Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Βασικές Έννοιες Έργου - Ανάπτυξη ∆ικτύου Έργου Σχεδιασμός και Χρονικός Προγραμματισμός Έργου Ανάλυση Κόστους Έργου - Οικονομικός Προγραμματισμός Έργου Μελέτες Περιπτώσεων Έργων Οικονομικά Στοιχεία των Επιχειρήσεων

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Αιμιλία Κονδύλη
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ