Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων


Το μάθημα αυτό έχει σχεδιασθεί, ώστε να εισάγει το φοιτητή στις αρχές, τις τεχνικές και τα εργαλεία μοντελοποίησης και επίλυσης που χρησιμοποιούνται για υποστήριξη και λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναδεικνύονται και τεκμηριώνονται, με αυστηρότητα και τα απαραίτητα διδακτικά παραδείγματα όλες οι σημαντικότερες σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές που πρωταγωνιστούν στο διεθνές προσκήνιο, σε καθεστώς βεβαιότητας ή αβεβαιότητας, όπως οι μέθοδοι ELECTRE, PROMETHEE και η πολυκριτήρια θεωρία αξίας/χρησιμότητας. Παρέχονται γνώσεις σε μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης για τον αποτελεσματικό χειρισμό προβλημάτων απόφασης "πραγματικού κόσμου”. Επίσης εξηγούνται οι αρχές της θεωρίας πολυκριτήριας ανάλυσης και ο ρόλος τους στη διαδικασία Υποστήριξης Αποφάσεων. Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι σπουδαστές σφαιρική αντίληψη της επιστημονικής προσέγγισης των αποφάσεων, να κατανοήσουν το ρόλο της επιστήμης στην άσκηση αποτελεσματικού μάνατζμεντ, αλλά και την τέχνη της εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: Κατανοεί τη διαδικασία της μοντελοποίησης ενός προβλήματος και τη διαδικασία λήψης μίας απόφασης σε συνθήκες απόφασης με βάση ένα ή και περισσότερα κριτήρια. Συνδυάζει μεθόδους Λήψης Αποφάσεων σε συνθήκες παρουσίας ενδεχομένων με γνωστές και άγνωστες πιθανότητες έκβασης και τον τρόπο χρήσης αυτών των μεθόδων. Εφαρμόζει τις τεχνικές της Λήψης Αποφάσεων σε Ομάδες Αποφασιζόντων. Αξιοποιεί τη χρήση ειδικού λογισμικού για την υποστήριξη πολυκριτήριων αποφάσεων  σε επιχειρησιακά προβλήματα. Προσδιορίζει τη διαδικασία εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων και των σχετικών γνώσεων στην διερεύνηση προβλημάτων, αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων, και διαμόρφωση προτάσεων. Κατανοεί τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Υποβάθρου


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Μία Ανατομία των Αποφάσεων Προβλήματα Αναφοράς Μεθοδολογία Μοντελοποίησης Προβλημάτων Απόφασης Μοντελοποίηση Προβλημάτων Αναφοράς Βασικές Έννοιες της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Συναρτησιακά Μοντέλα Αποφάσεων Σχεσιακά Μοντέλα Αποφάσεων - Μέρος Α' Σχεσιακά Μοντέλα Αποφάσεων - Μέρος Β'

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Διονύσιος Γιαννακόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ