Μετάδοση θερμότητας


Μηχανισμοί μετάδοσης θερμότητας, αγωγή-συναγωγή-ακτινοβολία, μεταβατικά φαινόμενα αγωγής, εναλλάκτες, πτερύγια


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος είναι με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο σπουδαστής να έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για την κατανόηση των μηχανισμών μεταφοράς Θερμότητας και την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ειδικότερα στόχος είναι η κατανόηση των μηχανισμών αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολίας και η ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης σχετικών προβλημάτων τόσο στη μόνιμη όσο και στη μεταβατική κατάσταση. Τέλος η εφαρμογή όλων των παραπάνω σε συγκεκριμένες πρακτικές εφαρμογές (π.χ. εναλλάκτες θερμότητας).


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική


Περιεχόμενα

Εισαγωγή Αγωγή Συναγωγή Πτερύγια Εστίες καύσης Εναλλάκτες θερμότητας Μεταβατικά φαινόμενα αγωγής Ακτινοβολία

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Βασίλειος Χατζηαθανασίου
Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ