Μετάδοση Θερμότητας


Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των φυσικών μηχανισμών της Μεταφοράς Θερμότητας, μέσω της ανάλυσης των Θεμελιωδών Αρχών και των Νόμων, που διέπουν τα φαινόμενα, ώστε να προσεγγίζεται η επίλυση προβλημάτων, τα οποία παρουσιάζονται στην πράξη και αφορούν την ειδικότητα του Μηχανολόγου.


Στόχοι Μαθήματος

Στο τέλος των διαλέξεων οι φοιτητές καλούνται: Να έχουν διαμορφώσει μία σαφή εικόνα των μηχανισμών θερμικής ενεργειακής μεταφοράς και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν το είδος των παρουσιαζόμενων προβλημάτων στην κατάλληλη κατηγορία (αγωγή σε καρτεσιανές - κυλινδρικές - σφαιρικές συντεταγμένες σε απλά και σύνθετα τοιχώματα με και χωρίς ρεύματα, ελεύθερη και βεβιασμένη συναγωγή σε εσωτερικές - εξωτερικές ροές και ακτινοβολία). Να έχουν αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο της μαθηματικής ανάλυσης των προβλημάτων, για τον υπολογισμό των σημαντικότερων μεγεθών σε φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας. Να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για τη μετάβαση των σπουδών σε εφαρμοσμένα θέματα μετάδοσης θερμότητας, όπως είναι, για παράδειγμα, η ενεργειακή διαπίστευση κτιρίων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Μάθημα Εξειδίκευσης 


Περιεχόμενα

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες: Εισαγωγή στη Μετάδοση Θερμότητας Θερμική Αγωγιμότητα Βασικές Αρχές Θερμικής Συναγωγιμότητας Εξαναγκασμένη Θερμική Συναγωγιμότητα Ελεύθερη ή Φυσική Θερμική Συναγωγιμότητα Εναλλάκτες Θερμότητας Θερμική Ακτινοβολία - Συζευγμένη Μεταφορά Θερμότητας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος - Στέφανος Νίκας
Τμήμα: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ίδρυμα: ΤΕΙ Πειραιά
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανολόγου Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ