Ηλεκτροτεχνία και Εφαρμοσμένη Φυσική


Ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό φορτίο, νόμος του Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, ένταση πεδίου, δυναμικό. Ηλεκτρικό ρεύμα, ένταση ρεύματος, ηλεκτρικό κύκλωμα, τάση. Κανόνες του Kirchhoff, θεώρημα του Tellegen. Αντιστάτες, νόμος του Ohm, ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές τάσης και ρεύματος, πυκνωτές, πηνία. Πραγματικές πηγές τάσης και ρεύματος και μετασχηματισμός ισοδυναμίας. Συνδεσμολογία αντιστάσεων, διαιρέτης τάσης, διαιρέτης ρεύματος, συνδεσμολογία πηγών, θεώρημα Millman. Μέθοδος βρόχων και μέθοδος κόμβων σε παθητικά και ενεργά κυκλώματα. Ειδικές περιπτώσεις των μεθόδων βρόχων και κόμβων. Θεώρημα επαλληλίας, θεώρημα αντικατάστασης, μετασχηματισμός αντιστάσεων Δ - Υ, θεωρήματα Thevenin και Norton, θεώρημα μέγιστης μεταφοράς ισχύος, θεώρημα αμοιβαιότητας.


Στόχοι Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή, θεωρητικά και πρακτικά, με τα βασικά δομικά στοιχεία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (ανεξάρτητες και εξαρτημένες πηγές τάσης και ρεύματος, αντιστάτες, πυκνωτές, πηνία) και να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο και την επίλυση κυκλωμάτων συνεχούς ρεύματος. Επίσης, παρέχονται βασικές γνώσεις ηλεκτρονικής σχεδίασης (μετατροπή θεωρητικού ηλεκτρονικού σχεδίου σε μακέτα τυπωμένου κυκλώματος) με συμβατική μέθοδο και με χρήση ειδικού προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν τα βασικά εργαλεία των φοιτητών με τα οποία θα οικοδομήσουν την κατανόηση της συμπεριφοράς κάθε ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού κυκλώματος και υποστηρίζουν όλη τη σειρά των μαθημάτων ηλεκτρονικής που διδάσκονται στο Τμήμα και ειδικότερα των μαθημάτων «Ηλεκτροτεχνία ΙΙ» και «Θεωρία Κυκλωμάτων Ι».


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Ταρχανίδης
Τμήμα: Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης
Θεματική Περιοχή: Άλλες Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας
Άδεια Χρήσης: Παρόμοια διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ