Εισαγωγή στην Αρχειονομία


Εισαγωγή στην Αρχειονομία και κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών της. Επεξήγηση της φύσης των αρχειακών εργασιών. Αναφορά στην ιστορία, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Γενικών Αρχείων του Κράτους.


Στόχοι Μαθήματος

Η απόκτηση από τους σπουδαστές γνώσεων σχετικά με το αρχειακό υλικό και την οργάνωσή του.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν είναι διαθέσιμα


Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή - Βασικές Έννοιες 2. Αρχή των τριών ηλικιών 3. Αρχειακός Δεσμός 4. Ιστορική αναδρομή & Έκταση εφαρμογής αρχειακού δεσμού 5. Αρχειακός δεσμός και υλικό των τεκμηρίων 6. Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του αρχειακού δεσμού 7. Διοικητικές μεταβολές και μεταφορές τεκμηρίων 8. Αρχή εντοπιότητας 9. Προβληματικές περιπτώσεις αρχειακών συνόλων 10. Αρχειακές εργασίες (μέρος 1ο). Πρόσκτηση 11. Αρχειακές εργασίες (μέρος 2ο). Ταξινόμηση, Περιγραφή 12. Αρχειακές εργασίες (μέρος 3ο). Ευρετηρίαση, Αξιολόγηση, Συντήρηση, Προβολή και χρήση αρχείων 13. Αρχειακό Σύστημα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Γεώργιος Γιαννακόπουλος
Τμήμα: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη της πληροφόρησης
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ