Περιβαλλοντική Τεχνολογία


Θεωρία Εισαγωγή - Βασικές έννοιες-Ορισμοί (οικολογία, προστασία περιβάλλοντος, Οικοσύστημα) Συσχέτιση μεταξύ οικολογίας και προστασίας περιβάλλοντος Κυριότερες οικολογικές αρχές Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Υγρά απόβλητα ( κατηγορίες ,σύσταση, ρυπαντές ,) Παράμετροι ποιότητας επιφανειακών νερών Τυπικές Παροχές λυμάτων -Ενδεικτικοί συντελεστές για την εκτίμηση ρυπαντικών φορτίων αποβλήτων Στάδια επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Πρωτοβάθμια επεξεργασία Δευτεροβάθμια ή βιολογική επεξεργασία Τριτοβάθμια επεξεργασία Επεξεργασία και διάθεση λυματολάσπης) Ατμοσφαιρική ρύπανση Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος –φαινόμενο θερμοκηπίου Τοξικοί αέριοι ρυπαντές Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Κυριότεροι ρυπαντές - Επιπτώσεις στην υγεία Καύσιμα και εκπομπές ρυπαντών Συστήματα αντιρύπανσης για (Σωματίδια (PM) .Ανόργανα αέρια Οργανικά αέρια ή ατμοί) Τεχνολογία νερού Βασικές παράμετροι ποιότητας νερών- Μέθοδοι επεξεργασίας για πόσιμο νερό Στερεά απόβλητα Αστικά στερεά απόβλητα -Ειδικά απόβλητα-Τοξικά και επικίνδυνα Ραδιενεργά - Ηλεκτρονικά απόβλητα Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ηχορύπανση Γενικά στοιχεία -Χαρακτηριστικά του ήχου -Επιπτώσεις του θορύβου Κοινοτική και Ελληνική Νομοθεσία Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Εργαστήριο Μετρήσεις παραμέτρων ρύπανσης ,Περιπτωσιολογικές μελέτες


Στόχοι Μαθήματος

Η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε θέματα περιβάλλοντος .Είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών στις τεχνολογίες που εφαρμόζονται για τον περιορισμό των εκπομπών ρυπαντών από βιομηχανικές και ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα ανακύκλωσης. Η ενημέρωση σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και το πλαίσιο μελετώ περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εκπαίδευσης τους σε θέματα μετρήσεων παραμέτρων ρύπανσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Θεωρία   Εισαγωγή - Βασικές έννοιες-Ορισμοί (οικολογία, προστασία περιβάλλοντος, Οικοσύστημα) Συσχέτιση μεταξύ οικολογίας και προστασίας περιβάλλοντος Κυριότερες οικολογικές αρχές Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Υγρά απόβλητα ( κατηγορίες ,σύσταση, ρυπαντές ,) Παράμετροι ποιότητας επιφανειακών νερών Τυπικές Παροχές λυμάτων -Ενδεικτικοί συντελεστές για την εκτίμηση ρυπαντικών φορτίων αποβλήτων Στάδια επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Πρωτοβάθμια επεξεργασία Δευτεροβάθμια ή βιολογική επεξεργασία Τριτοβάθμια επεξεργασία Επεξεργασία  και διάθεση λυματολάσπης) Ατμοσφαιρική ρύπανση Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος –φαινόμενο θερμοκηπίου Τοξικοί αέριοι ρυπαντές Πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης - Κυριότεροι ρυπαντές - Επιπτώσεις στην υγεία Καύσιμα και εκπομπές ρυπαντών Συστήματα αντιρύπανσης για (Σωματίδια (PM) .Ανόργανα αέρια Οργανικά αέρια ή ατμοί) Τεχνολογία νερού Βασικές παράμετροι ποιότητας νερών- Μέθοδοι  επεξεργασίας για πόσιμο νερό Στερεά απόβλητα Αστικά στερεά απόβλητα -Ειδικά απόβλητα-Τοξικά και επικίνδυνα Ραδιενεργά - Ηλεκτρονικά απόβλητα Διαχείριση στερεών αποβλήτων Ηχορύπανση Γενικά στοιχεία -Χαρακτηριστικά του ήχου -Επιπτώσεις του θορύβου Κοινοτική και Ελληνική Νομοθεσία Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Εργαστήριο Μετρήσεις παραμέτρων  ρύπανσης ,Περιπτωσιολογικές μελέτες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νίκος Κατσαράκης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ