Τηλεπικοινωνίες [open]


This course covers a large part of the telecommunications systems, which rely on wireless transmission of information. The course is a detailed presentation of all the necessary technical data, definitions, standards, essential for understanding Analog Communication Systems, a presentation of basic analog and digital modulation, coding techniques and effects of noise signals.


Objectives

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών της θεωρίας των τηλεπικοινωνιών και των εφαρμογών της. Γίνεται εισαγωγή στις βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδίασης των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και στις τεχνολογίες μετάδοσης του φυσικού στρώματος. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να κατανοήσει τη διάδοση των πληροφοριών και τις τεχνικές που την διέπουν και τις τεχνικές που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση βασικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων. Το εργαστηριακό τμήμα του μαθήματος περιλαμβάνει την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων για την καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση από πλευράς των φοιτητών των βασικών αρχών των αναλογικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, καθώς και εξοικείωση με τα εργαστηριακά όργανα.


Prerequisites

Προαπαιτούνται γνώσεις σημάτων και συστημάτων, στοχαστικών ανελίξεων και στατιστικής.


Syllabus

Ταξινόμηση των Σημάτων. Αναπαράσταση Σημάτων και Συστημάτων. Μοντέλο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Μετασχηματισμός Hilbert. Ζωνοπερατά Σήματα και Συστήματα. Εισαγωγή στις μεθόδους μετάδοσης. Ανασκόπηση φασματικής ανάλυσης με σειρές και μετασχηματισμό Fourier. Βασικές έννοιες φίλτρων. Ανασκόπηση πιθανοτήτων και στοχαστικών διαδικασιών με έμφαση στις τηλεπικοινωνίες. Αναπαράσταση θορύβου. Αναλογική διαμόρφωση AM, FM, PM, φασματική ανάλυση, επίδραση θορύβου. Δειγματοληψία, κβαντισμός, κωδικοποίηση, θεώρημα Nyquist, Shannon. Παλμοαναλογική διαμόρφωση και τεχνικές κωδικοποίησης κυματομορφών PCM, PAM. Διαμορφώσεις παλμών. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης (ASK, PSK, FSK, M-QAM), φασματική ανάλυση, επίδραση θορύβου.

COURSE DETAILS

Level:

Type:

Undergraduate

(A+)


Instructors: Demosthenes Vouyioukas
Department: Department of Information & Communication Systems Engineering
Institution: Aegean University
Subject: Computer and Electronic Engineering
Rights: CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Visit Course Page

SHARE THIS COURSE
RELATED COURSES