Αγροτική κοινωνιολογία


Ένας γεωπόνος με κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματα που πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση-αντιπαραβολή με οικονομικές θεωρίες και μοντέλα. Για παράδειγμα πως εξηγείται το γεγονός ότι στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου προβάλλεται και επιβάλλεται πολλές φορές από την αγορά το μεγάλο μέγεθος σήμερα να επιβιώνουν μικρές-οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις; Γιατί ένας γεωπόνος δεν είναι σε θέση να προωθήσει μια καινοτομία στον αγροτικό χώρο; πώς κατασκευάζεται η έννοια της υπαίθρου; ποιά είναι η θέση της γυναίκας στην ύπαιθρο και στη γεωργία; αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα καλείται να θεραπεύσει η αγροτική κοινωνιολογία.


Στόχοι Μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: να κατανοήσουν το ραγδαία κοινωνικό μεταβαλλόμενο περιβάλλον της υπαίθρου στο οποίο θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν ως επιστήμονες-επαγγελματίες. να κατανοήσει ποιά κοινωνία θα υιοθετήσει ή όχι και γιατί τις διάφορες πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης να κατανοήσει τους μετασχηματισμούς που συνέβησαν μέσα στην αγροτική κοινωνία και στο γεωργικό επάγγελμα να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγροτική οικονομία υιοθετώντας μια κοινωνιολογική ματιά να κατανοήσει τη σχέση του αγροτικού με το αστικό να κατανοήσει τους παράγοντες που εμποδίζουν την κοινωνική αλλαγή να ερμηνεύσει τους λόγους συγκρούσεων στην ύπαιθρο.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Αγροτική Κοινωνία & Αγροτική Κοινωνιολογία.  Η έννοια του Αγροτικού. Κοινωνικός μετασχηματισμός της υπαίθρου. Η κοινωνία των χωρικών & η μετάβαση στη σύγχρονη αγροτική κοινωνία. Η εξέλιξη της αγροτικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Κοινωνιολογική θεώρηση των συντελεστών αγροτικής παραγωγής. Πολυδραστηριότητα. Αστικοποίηση και από-αστικοποίηση: επιστροφή στην ύπαιθρο. Κινητικότητες στην ύπαιθρο. Κοινωνικές αναπαραστάσεις της πόλης και της υπαίθρου. Η ύπαιθρος ως χώρος κατανάλωσης. Κοινωνικές συγκρούσεις στον αγροτικό χώρο. Φυσικοί πόροι και κοινωνία. Κοινωνική αλλαγή και Κοινωνικά κινήματα πόλης και υπαίθρου. Τρόφιμα και η σχέση της πόλης με την ύπαιθρο (Αστική γεωργία, περιαστική γεωργία, κοινοτικοί λαχανόκηποι, τοπικά συστήματα παραγωγής & Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία). Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην ύπαιθρο. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού
Τμήμα: Γεωπονίας
Ίδρυμα: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεματική Περιοχή: Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ