ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Το μάθημα εμπίπτει στη θεματική περιοχή μάθηση και διδασκαλία. Νέες Τεχνολογίες, που χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ενεργών παιδαγωγικών μεθόδων και τρόπων μάθησης, συμβάλουν σε μια διδασκαλία καλύτερης ποιότητας. Τρόπος κατασκευής και χρήσης κατάλληλα σχεδιασμένου διαδικτυακού χώρου ως εργαλείο υποστήριξης μαθημάτων, ασύγχρονου και σύγχρονου (HTML, Κειμενογράφος για την HTML, Επικεφαλίδα, τίτλος, σώμα, Μορφοποίηση κειμένου, Λίστες, Εικόνα, κείμενο και εικόνα, Σύνδεσμοι, Πίνακες). Κατασκευή φορμών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Χρήση πακέτων λογισμικού για προσομοιώσεις, εικονικές διδασκαλίες, κατασκευή εκπαιδευτικών παρουσιάσεων.


Στόχοι Μαθήματος

Ανάπτυξη επιστημονικής συνείδησης και ετοιμότητας των μελλοντικών διδασκόντων του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Εξοικείωση τους με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι Συμμετοχή τους στις διαδικασίες μετάδοσης γνώσης επί των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων Συσχετισμός των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τις επί του πρακτέου συνθήκες Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με ολοκληρωμένο τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τάξης τους Ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργική αντιμετώπιση-υπέρβαση προβλημάτων εντός της σχολικής αίθουσας Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των παιδαγωγικών και διδακτικών τους επιλογών μέσω αναστοχαστικών διεργασιών


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΥΣΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. 


Περιεχόμενα

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,Η προσφορά των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τη διδακαλία και τη μάθηση, θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ, Σενάρια, ΠΕ και Εκπαιδευτικοί, Λογισμικά, Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, Εκπαιδευτική Τεχνολογία (η Πληροφορική στην Εκπαίδευση), Επιμόρφωση και Κοινωνία της Πληροφορίας της Γνώσης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: Ευφροσύνη-Άλκηστη Παρασκευοπούλου-Κόλλια
Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Θεματική Περιοχή: Παιδαγωγική
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ