Ειδικά Θέματα σε Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα


Τα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής ζωής (σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με κινητά και ασύρματα δίκτυα, όπως κυψελικά, αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε εφαρμογές και επιδράσεις κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ασχολούμαστε με σύγχρονες κινητές τεχνολογίες δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών κινητού ιστού και επαυξημένης πραγματικότητας.


Στόχοι Μαθήματος

Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε, επιπλέον, εφαρμογές (και επιδράσεις) κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

-


Περιεχόμενα

Τα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής ζωής (σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με κινητά και ασύρματα δίκτυα, όπως κυψελικά, αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε, επιπλέον, εφαρμογές (και επιδράσεις) κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Εύη Παπαϊωάννου
Τμήμα: Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ