Σήματα και Συστήματα


Βασικές κατηγορίες σημάτων, φασματική αναπαράσταση περιοδικών και απεριοδικών σημάτων, βασικές κατηγορίες συστημάτων, συγκεραστική αναπαράσταση, καταστατικά μοντέλα, περιγραφή συστημάτων με διαφορικές εξισώσεις και εξισώσεις πεπερασμένων διαφορών, μετασχηματισμοί Fourier, Laplace και Z, διαγράμματα Bode, ευστάθεια, δειγματοληψία και κβάντιση.


Στόχοι Μαθήματος

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει το φοιτητή στις βασικές τεχνικές ανάλυσης και μελέτης των σημάτων και συστημάτων με ενιαίο τρόπο και να του προσφέρει τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία, με τα οποία μπορεί να χειριστεί τα σήματα και τα συστήματα. Έχει καταβληθεί προσπάθεια να δοθούν οι θεωρητικές έννοιες με απλό τρόπο και να συνδεθούν με αντίστοιχες έννοιες της φυσικής. Η επιλογή των παραδειγμάτων έγινε με γνώμονα τη χρησιμότητά τους ώστε να βοηθούν τον αναγνώστη να εμπεδώσει τη θεωρία και να κατανοήσει τις τεχνικές προσέγγισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Ανάλυση Ι Κ01


Περιεχόμενα

Οι βασικές θεματικές ενότητες του Μαθήματος Σήματα και Συστήματα είναι:  1)Εισαγωγή στα Σήματα, 2)Εισαγωγή στα Συστήματα, 3)Ανάπτυγμα - Μετασχηματισμός Fourier, 4) Μετασχηματισμός Laplace και 5)Εφαρμογές

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A+)


Εκπαιδευτές: ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑΣ
Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ίδρυμα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ