Διαχείριση αρχειακών εγγράφων (Ε)


Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εντοπίζουν τους στόχους ενός οργανισμού και με βάση αυτό να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να αξιολογούν ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης εγγράφων και πληροφοριών μέσα σε έναν οργανισμό.


Στόχοι Μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να κατέχουν: τις τεχνικές και τις διαδικασίες διαχείρισης εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή τις τεχνικές και διαδικασίες διαχείρισης μεταφοράς εγγράφων από φυσική σε ηλεκτρονική μορφή τις τεχνικές και διαδικασίες διαχείρισης ηλεκτρονικών καταγραφών φυσικών εγγράφων


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Γνώση βασικών αρχών Αρχειονομίας, Διαχείριση της Πληροφορίας, Πληροφοριακών Συστημάτων


Περιεχόμενα

1.  Ορισμοί – Διαχείριση εγγράφων 2. Είδη εγγραφών 3. Αντικείμενο/ Εφαρμογή/ Σπουδαιότητα Διαχείρισης Εγγράφων 4. Κύκλος Ζωής των Εγγράφων 5. Κύκλος Ζωής των Εγγράφων (συνέχεια) 6. Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (α’ μέρος) 7. Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (β’ μέρος) 8. Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (γ’ μέρος) 9. Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (δ’ μέρος) 10. Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (ε’ μέρος) 11. Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (στ’ μέρος) 12. Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (ζ’ μέρος) 13. Διαδικασία Ενσωμάτωσης Διαχείρισης Εγγράφων σε έναν Οργανισμό (επαναληπτικές ασκήσεις)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Ευγενία Βασιλακάκη
Τμήμα: Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
Ίδρυμα: ΤΕΙ Αθήνας
Θεματική Περιοχή: Επιστήμη της πληροφόρησης
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ