Ειδικά Θέματα Μαθηματικών


Ανάλυση της εμφάνισης και χρήσης των Μαθηματικών σε τομείς: της καθημερινότητας (ρεαλιστικά Μαθηματικά, μοντελοποίηση), της κοινωνίας (ιστορία των Μαθηματικών και σχέση τους με την ιστορική εξέλιξη), του πολιτισμού (Μαθηματικά στην τέχνη), της επιστήμης (φυσική, πληροφορική).


Στόχοι Μαθήματος

Κατανόηση της χρησιμότητας των Μαθηματικών σε πλήθος εφαρμογών της καθημερινότητας, αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις


Περιεχόμενα

• Εισαγωγή - Περί δημιουργικότητας • Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) • Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) • Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά • Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας • Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας • Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας • Μαθηματικά στην εκπαίδευση και την έρευνα: Ο ρόλος της γλώσσας

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Κωνσταντίνος Τάτσης
Τμήμα: Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Θεματική Περιοχή: Εκπαίδευση
Άδεια Χρήσης: CC

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ