Ο ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ


Στο μάθημα εξετάζονται οι βασικές έννοιες της πορείας της γλωσσικής ανάπτυξης καθώς και οι σκοποί της γλωσσικής αγωγής στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση, η διδασκαλία της γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα, ο φυσικός/αναδυόμενος και οικογενειακός γραμματισμός οι σχέσεις προφορικού/καθημερινού & γραπτού/επεξεργασμένου λόγου, η προαλφαβητική και αλφαβητική φάση ανάγνωσης και γραφής, η οργάνωση του χώρου του νηπιαγωγείου και η ενίσχυση της λειτουργικής ανάγνωσης και γραφής με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης της τάξης, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της μετάβασης στον επεξεργασμένο λόγο, οι πρακτικές γραμματισμού στην πρώτη αγωγή κι εκπαίδευση, η ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης στα σχέδια εργασίας (projects), ο οικογενειακός γραμματισμός, η συνεργασία οικογένειας και σχολείου, η αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων, τα πολυτροπικά κείμενα και λειτουργική ανάγνωση. Το μάθημα διαρθρώνεται σε εννιά ενότητες. Σε κάθε ενότητα θα βρείτε αρχεία με παρουσιάσεις, συνοπτικές σημειώσεις και συνδέσμους προς σχετικές ιστοσελίδες. Επίσης, θα βρείτε και ενδεικτικές ερωτήσεις που έχουν στόχο να σας προβληματίσουν σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε ενότητας. Εκτός από τις διαλέξεις το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις. Λέξεις Κλειδιά: γλωσσική ανάπτυξη, αναλυτικό πρόγραμμα, φυσικός/αναδυόμενος γραμματισμός, οικογενειακός γραμματισμός, βιβλιοθήκη, οργάνωση χώρου.


Στόχοι Μαθήματος

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τρίες θα είναι σε θέση να: 1. Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των παιδιών.2. Να αναφέρουν τους σκοπούς και τους επιμέρους στόχους της γλωσσικής αγωγής στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση.3. Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (παραμύθι, ποίηση, συζήτηση, εικόνα, εκπαιδευτικό δράμα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα γλωσσικής ανάπτυξης στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση.4. Να σχεδιάζουν και να οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που να στηρίζουν την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών με βάση τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.5. Να εξηγούν τη συμβολή του έντυπου λόγου στο περιβάλλον καθώς και της παιδικής λογοτεχνίας και των βιβλίων με πληροφορίες για παιδιά στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών.6. Να αναφέρονται με επιστημονικότητα σε θέματα οικογενειακού γραμματισμού και να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διάφορες πρακτικές μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της γλώσσας.7. Να διακρίνουν τις διαφορές στις πρακτικές γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο.8. Να σχεδιάζουν, να καταγράφουν, να παρουσιάζουν και να σχολιάζουν κριτικά δραστηριότητες γλώσσας και γραμματισμού για παιδιά που φοιτούν σε μια τάξη πρώτης αγωγής κι εκπαίδευσης.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Πορεία γλωσσικής ανάπτυξης και σκοποί της γλωσσικής αγωγής στην πρώτη αγωγή και εκπαίδευση Η διδασκαλία της γλώσσας στο αναλυτικό πρόγραμμα Φυσικός/αναδυόμενος και οικογενειακός γραμματισμός. Σχέσεις προφορικού/καθημερινού & γραπτού / επεξεργασμένου λόγου Προαλφαβητική και αλφαβητική φάση ανάγνωσης και γραφής Η οργάνωση του χώρου του νηπιαγωγείου και η ενίσχυση της λειτουργικής ανάγνωσης και γραφής Η βιβλιοθήκη της τάξης: Οργάνωση και λειτουργία. Ηχητική βιβλιοθήκη. Ηλεκτρονικά βιβλία. Δανειστική βιβλιοθήκη. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της μετάβασης στον επεξεργασμένο λόγο Παιδιά με μητρική γλώσσα άλλη από τη γλώσσα διδασκαλίας Πρακτικές γραμματισμού στην πρώτη αγωγή κι εκπαίδευση Η ενίσχυση της γλωσσικής ανάπτυξης στα σχέδια εργασίας (projects) Οικογενειακός γραμματισμός. Συνεργασία οικογένειας και σχολείου Αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων.  Πολυτροπικά κείμενα και λειτουργική ανάγνωση. 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νεκτάριος Στελλάκης
Τμήμα: Τμήμα Επιστημών της Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ