Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Διδακτική


Εξοικείωση των σπουδαστών με τη σημασία της επικοινωνίας στη διάχυση των μηνυμάτων της περιβαλλοντικής προστασίας. Ανάλυση του πώς η περιβαλλοντική και εκπαιδευτική πολιτική μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο διάδοσης των πληροφοριών για το περιβάλλον και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συσχέτιση του τρόπου δράσης και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους επιστήμονες, τα μέσα ενημέρωσης, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους φορείς της Πολιτείας, ώστε τα περιβαλλοντικά μηνύματα να βρίσκουν τους κατάλληλους αποδέκτες.


Στόχοι Μαθήματος

Εξοικείωση των σπουδαστών με τη σημασία της επικοινωνίας στη διάχυση των μηνυμάτων της περιβαλλοντικής προστασίας. Ανάλυση του πώς η περιβαλλοντική και εκπαιδευτική πολιτική μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο διάδοσης των πληροφοριών για το περιβάλλον και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συσχέτιση του τρόπου δράσης και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους επιστήμονες, τα μέσα ενημέρωσης, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους φορείς της Πολιτείας, ώστε τα περιβαλλοντικά μηνύματα να βρίσκουν τους κατάλληλους αποδέκτες.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν απαιτούνται.


Περιεχόμενα

Εξοικείωση των σπουδαστών με τη σημασία της επικοινωνίας στη διάχυση των μηνυμάτων της περιβαλλοντικής προστασίας. Ανάλυση του πώς η περιβαλλοντική και εκπαιδευτική πολιτική μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο διάδοσης των πληροφοριών για το περιβάλλον και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συσχέτιση του τρόπου δράσης και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στους επιστήμονες, τα μέσα ενημέρωσης, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους φορείς της Πολιτείας, ώστε τα περιβαλλοντικά μηνύματα να βρίσκουν τους κατάλληλους αποδέκτες.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Αριστοτέλης Μαρτίνης
Τμήμα: Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
Ίδρυμα: ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά Δημιουργού

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ