Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Μαρία Λαζαρίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Οικολογία και διαχείριση ποταμών και λιμνών.

natural sciences subject

Δίκτυα Επικοινωνίας και υπολογιστών

Σωτήριος Γούδος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

O σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών. Να μάθουν τα βασικά της διαδικτύωσης και τις εφαρμογές πάνω από τα IP δίκτυα.

humanities and arts subject

Χώρος και διαδικασίες αγωγής

Δημήτριος Γερμανός - Προπτυχιακό - (A+)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των στοιχείων που θεμελιώνουν την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Διερευνώνται τόσο τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου, όσο και η δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σχέσης "παιδί – χώρος" και εξετάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής τους με μια διαδικασία αγωγής. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη μετατροπή του χώρου σε "πεδίο αγωγής", δηλαδή σε μια υλική ενότητα που θα προσφέρει το πλαίσιο αλλά και τα ερεθίσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.

agricultural sciences subject

Κοινωνία και Τρόφιμα

Μαρία Παρταλίδου Παρταλίδου - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα «Κοινωνία και Τρόφιμα» έχει ως στόχο να παρουσιάσει τη σημασία του τροφίμου στην σημερινή κοινωνία και στο σημερινό αγροδιατροφικό σύστημα. Χρησιμοποιώντας κοινωνιολογικές θεωρίες και εμπειρικά παραδείγματα γίνεται προσπάθεια να απαντηθεί το κυρίαρχο ερώτημα πως διαμορφώνεται το μέλλον της ανθρωπότητας αναφορικά με το μέλλον των τροφίμων. Περιγράφεται η κατάσταση της διατροφής και του αγροδιατροφικού συστήματος σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και νέες μέθοδοι επανάκτησης της σχέσης της κοινωνίας με τα τρόφιμα. Ειδικότερα το μάθημα προσεγγίζει με κριτική ματιά νέους τρόπους πρόσβασης στα τρόφιμα και επαναθεώρησης της σχέσης της πόλης με τα τρόφιμα και τη γεωργία. Ειδική βαρύτητα δίνεται στα τοπικά τρόφιμα που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στον καθημερινό λόγο όσο και στον επιστημονικό λόγο και στις δημόσιες πολιτικές.

humanities and arts subject

Διδακτολογία των ξένων γλωσσών/πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα

Λουσίλ-Μαρία Γραβάνη - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα κινείται σε τρείς άξονες: α) τη διαχρονική μελέτη των βασικών αρχών της Διδακτικής των ξένων γλωσσών μέσα από την εξέλιξη των όρων προσδιορισμού της, β) τη διδακτολογική διαδικασία και γ) την επιστημολογική ιστορία της διδακτικής της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

natural sciences subject

Αλγόριθμοι

Ιωάννης Μανωλόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικά ζητήματα σχετικά με τη σχεδίαση και την ανάλυση αλγορίθμων. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικές έννοιες σχετικές με το περιεχόμενο του μαθήματος και γίνεται εισαγωγή σε ένα σύνολο βασικών τεχνικών σχεδίασης. Στο υπόλοιπο μέρος του μαθήματος, περιγράφονται ζητήματα σχετικά με συμβιβασμούς χώρου και χρόνου, δυναμικό προγραμματισμό, άπληστους αλγορίθμους και επαναληπτική βελτίωση. Τέλος, αναλύονται θέματα σχετικά με περιορισμούς της αλγοριθμικής δύναμης και μεθόδους αντιμετώπισης. Επίσης, στο μάθημα αυτό πραγματοποιείται μελέτη μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων ταξινόμησης, αναζήτησης, γράφων, ταύτισης προτύπου, συνδυαστικής και αριθμητικών και γεωμετρικών προβλημάτων.

medicine science health professions subject

Πρόγραμμα Αριάδνη - Εικονικοί Ασθενείς

Χαράλαμπος Ανταχόπουλος, Απόστολος Αποστολίδης, Ιωάννης Βακαλόπουλος, Βαργιάμη Efthymia, Βασίλειος Βασιλικός, Δήμος Γίδαρης, Όλγα Γιουλεμέ, Δημήτριος Γούλης, Παναγιώτης Ιωαννίδης, Σταύρος Ιωαννίδης, Παρασκευή Καραγιάννη, Χρήστος Κάρκος, Λήδα - Καλλιόπη Κοβάτση, Φώτιος Κυρβασίλης, Μαρία Κώτσιου, Ελισάβετ Λαζαρίδου, Βασίλειος Λιακόπουλος, Ασημίνα Ματαυτσή, Αντιγόνη Μαυρουδή, Ιωάννης Ντότης, Ιωάννης Ξυνιάς, Ευφημία Παπαδοπούλου-Αλατάκη, Κυριακή Παπαδοπούλου - Λεγμπέλου, Μαρία Παπαϊωάννου, Αικατερίνη Πατσατσή, Χρήστος Πατσιαλάς, Ευάγγελος Παύλου, Γεώργιος Πιτούλιας, Νικολέτα Πρίντζα, Κοσμάς Σαραφίδης, Κωνσταντίνος Τζιόμαλος, Χριστίνα - Μαρία Τρακατέλλη, Παναγιώτα Τριανταφύλλου, Στέφανος Φοινιτσης, Κατερίνα Χαϊδοπούλου, Ελπίδα Χατζηαγόρου, Xαρίκλεια Χατζησεβαστού - Λουκίδου - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

H Ιατρική Σχολή ΑΠΘ στην προσπάθειά της να ενσωματώσει στη σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση τη μάθηση με βάση το πρόβλημα-κλινικό σενάριο και τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου, ανάθεσε στην κ. Χαρίκλεια Χατζησεβαστού-Λουκίδου Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Κλινικής Γενετικής, το καινοτόμο πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ» για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Η κ. Χαρίκλεια Χατζησεβαστού-Λουκίδου οργάνωσε, συντόνισε, κατηύθυνε επιστημονικά τα συμμετέχοντα μέλη ΔΕΠ και, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή Πληροφορικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Α.Π.Θ., κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, και τους συνεργάτες του, τα εκπαίδευσε στη χρήση των απαραίτητων προγραμμάτων/τεχνολογιών στο διαδίκτυο όπως αυτές προέκυψαν μέσα από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα mEducator (www.meducator.net). Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία των πρώτων εικονικών ασθενών της Σχολής μας, που είναι ευρέως διαθέσιμοι στους φοιτητές μας.

social sciences  subject

Ιστορία Θεσμών

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μελετώνται οι σημαντικότεροι επιμέρους θεσμοί του Οθωμανικού εμπράγματου δικαίου και η διαχρονική ισχύς τους στο σύγχρονο ελληνικό εμπράγματο δίκαιο, με παράλληλη μελέτη και σχολιασμό της σύγχρονης νομολογίας και ιδιαίτερα εκείνης του Αρείου Πάγου, ως διαμορφωτικής κατευθυντηρίων αρχών προς τα δικαστήρια της ουσίας.

engineering subject

Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Βασίλειος Χατζηαθανασίου - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύγχρονοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: συμβατικοί θερμικοί, πυρηνικοί, υδροηλεκτρικοί. Καύσιμα-διαχείριση καυσίμων. Καύση: Υπολογισμοί καύσης, εξισώσεις καύσης, θερμότητα καύσης, σύσταση- ποσότητα καυσαερίων. Εστίες-καυστήρες. Ατμογεννήτριες: κατάταξη ατμογεννητριών, βαθμός απόδοσης, ανάλυση απωλειών. Βοηθητικά ατμογεννητριών: Ανεμιστήρες, προθερμαντές αέρα, οικονομητήρας, τύμπανο, προθερμαντές νερού, υπερθερμαντές, αναθερμαντές, συμπυκνωτής. Στρόβιλοι. Ρύποι-φίλτρα. Πύργοι ψύξης. Συστήματα διαχείρισης τέφρας.

social sciences  subject

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα αναλύονται συγκριτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας των θρησκευτικών ή κοσμοθεωρητικών οργανώσεων από τις εθνικές νομοθεσίες και γίνεται αναφορά κυρίως στους δύο πρώτους πυλώνες του καθαυτό Εκκλησιαστικού Δικαίου, δηλαδή: στο διεθνές και συνταγματικό δικαίωμα στην απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην αξίωση για νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας απόκτησης νομικής προσωπικότητας από τα κράτη