Βρέθηκαν 95 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Κοινωνικές προσομοιώσεις: Μεθοδολογία και Προοπτικές

Ιωάννης Κατερέλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι κοινωνικές προσομοιώσεις εμφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του '60 αλλά η πραγματική ευρεία διάδοση τους έρχεται στις αρχές της δεκαετίας του'90. Ο προσωπικός υπολογιστής δίνει την δυνατότητα στους κοινωνικούς επιστήμονες να «δοκιμάζουν» τις ιδέες τους και να επαληθεύουν τις υποθέσεις τους. Στο μάθημα παρουσιάζουμε τις σχολές που κυριάρχησαν στο στερέωμα των κοινωνικών προσομοιώσεων καθώς και την νέα οπτική που φιλοδοξούν να εισάγουν στις κοινωνικές επιστήμες.

other discipline image

Πολιτική Οικονομία ΙΙ Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική

Χρυσάφης Ιορδάνογλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση του φοιτητή με τις βασικές έννοιες και τρόπο λειτουργίας της πολιτικής οικονομίας, η οποία στο παρόν μάθημα προσεγγίζεται κυρίως μακροοικονομικά. Το μάθημα περιλαμβάνει το αντικείμενο μελέτης και τους στόχους της μακροοικονομικής θεωρίας, θέματα σχετικά με το Α.Ε.Π(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), τον πληθωρισμό και την ανεργία, τα κλασσικά μακροοικονομικά υποδείγματα, την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης,υποδείγματα μικρών ανοιχτών οικονομιών και οι βασικές του διαφορές από τις κλειστές, το υπόδειγμα Solow, η αύξηση του πληθυσμού και η τεχνολογική πρόοδος, ο πληθωρισμός σε συνάρτηση με το χρήμα, βραχυχρόνιες διακυμάνσεις,το υπόδειγμα IS-LM,τη συναθροιστική προσφορά και τέλος τη συναθροιστική ζήτηση στην ανοιχτή οικονομία.

social sciences  subject

Πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και πολιτική

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα εξετάζει την πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη και πολιτική, εξετάζοντας το θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια ιστορική αναδρομή στα τεκταινόμενα από το 1982 έως σήμερα και εστιάζοντας μεγάλο μέρος του στο Νόμο Υπ’αριθμόν 4280/2014, ο οποίος αναλύεται και επεξηγείται πλήρως.

other discipline image

Κοινωνική Πολιτική

Θεόδωρος & Ευστάθιος Σακελλαρόπουλος & Τσοτσορός - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Βασικό σκοπό του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή του φοιτητή στις βασικές έννοιες, θεωρήσεις και κριτικές του κοινωνικού κράτους και της κοινωνικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα στο μάθημα περιλαμβάνεται εκτενής ανάλυση του νέου αλλά και του κλασικού κοινωνικού κράτους, κριτική του κράτους πρόνοιας καθώς και κριτική της κριτικής αυτής, οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που επιβάλλουν την αναμόρφωση του κοινωνικού κράτους, οι μετασχηματισμοί στον κόσμο της εργασίας και η διεθνοποίηση αυτής, στρατηγικές αναμόρφωσης του κοινωνικού κράτους καθώς και συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση των ανωτέρω θεματικών.

other discipline image

Οργανωμένο Έγκλημα

Γρηγόρης Λάζος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του μαθήματος παρουσιάζονται καταρχήν οι βασικές εγκληματολογικές θεωρήσεις σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα (ως οργανωμένη ομάδα, ως παραοικονομία, ως τρόπος ένταξης εθνικών μειονοτήτων σε κοινωνία) και οι πλέον σύνθετες που αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Αναλύονται τα πεδία και οι τρόποι δράσης της οργανωμένης εγκληματικότητας. Στη συνέχεια, κατατίθεται μια βάσιμη αφήγηση των μορφών οργανωμένης εγκληματικότητας από τον 17ο αιώνα (πειρατεία Καραϊβικής, Ιταλική και Αμερικανική Μαφία, πολιτική μηχανή σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη κα., κινεζικό και ιαπωνικό οργανωμένο έγκλημα, και, πρόσφατα, σε Κολομβία, Ασιατικό Τρίγωνο και μετασοβιετική Ρωσία. Εξετάζεται η σχέση της οργανωμένης εγκληματικότητας με την παγκοσμιοποίηση. Τέλος, το μάθημα στρέφει την προσοχή του στην ιστορία της οργανωμένης εγκληματικότητας στην πορνεία στην Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1830 ως την Τρούμπα και τα Βούρλα (Πειραιάς) και τον Βαρδάρη (Θεσσαλονίκη), ως τη σύγχρονη διεθνική σωματεμπορία αλλοδαπών γυναικών (δεκαετία 1980, εκδιδόμενες από Καραϊβική, Ταϋλάνδη και Πολωνία, και δεκαετίες 1990 και 2000, εκδιδόμενες από Ανατολική Ευρώπη, Βαλκανική και Αφρική).

other discipline image

Κοινωνικές προσομοιώσεις: Μεθοδολογία και Προοπτικές

Ιωάννης Κατερέλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Οι κοινωνικές προσομοιώσεις εμφανίζονται στις αρχές της δεκαετίας του '60 αλλά η πραγματική ευρεία διάδοση τους έρχεται στις αρχές της δεκαετίας του'90. Ο προσωπικός υπολογιστής δίνει την δυνατότητα στους κοινωνικούς επιστήμονες να «δοκιμάζουν» τις ιδέες τους και να επαληθεύουν τις υποθέσεις τους. Στο μάθημα παρουσιάζουμε τις σχολές που κυριάρχησαν στο στερέωμα των κοινωνικών προσομοιώσεων καθώς και την νέα οπτική που φιλοδοξούν να εισάγουν στις κοινωνικές επιστήμες.

other discipline image

Κοινωνική Επιρροή I

Στάμος & Γεράσιμος Παπαστάμου & Προδρομίτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στην εισαγωγή του μαθήματος ορίζονται οι έννοιες της κοινωνική επιρροής, τη στάσης και αλλαγής της στάσης, της πλειοψηφίας-μειοψηφίας, πλειονότητας-μειονότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της μειονότητας (άνομες, αντινομιστικές ορθόδοξες ή κανονιστικές, αντινομιστικές ετερόδοξες ή αντικανονιστικές μειονότητες). Παρουσιάζονται οι έννοιες της συμμόρφωσης- καινοτομίας, του τρίπολου πηγή - μήνυμα - στόχος και της ιδιομορφίας του κοινωνιοψυχολογικού βλέμματος στα φαινόμενα πειθούς. Επίσης, παρουσιάζεται το πρώτο θεωρητικό μοντέλο των διαδικασιών κοινωνικής επιρροής (Sherif, Asch, Milgram, Hollander), το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως «λειτουργικό», και περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά που το διέπουν.

social sciences  subject

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα πραγματεύεται και αναλύει όσο το δυνατόν περισσότερο θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Πιο συγκεκριμένα σε αυτό περιλαμβάνονται θέματα διαχειρίσεως και σχεδιασμού ανθρωπίνου δυναμικού, υποκίνησης και ηγεσίας, τα μείζονα θέματα της επικοινωνίας και των συγκρούσεων εντός του εργασιακού χώρου-επίλυση ΔΑΠΦ, ενώ εξετάζονται και οι ανθρώπινοι πόροι σε συνάρτηση με την εκπαίδευση-ΔΑΠΦ, η διεργασία ελέγχου-αξιολόγηση της απόδοσης του ανθρωπίνου δυναμικού, τα συστήματα αμοιβών και τέλος οι τάσεις αλλαγών και η διοίκηση επιχειρήσεων.

other discipline image

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ : ΟΝΕ – ενιαίος χρηματοπιστωτικός χώρος

Χρήστος Γκόρτσος - Προπτυχιακό - (A-)
Διεθνών, Ευρωπαϊκών Και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Στόχος του εν λόγω μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές διατάξεις του πρωτογενούς και δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν: 1. αφενός την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, λαμβανομένων εν' όψει των εξελίξεων για τη διαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, και 2. αφετέρου τον ενιαίο χρηματοπιστωτικό χώρο, βασικό συστατικό στοιχείο της ενιαίας αγοράς.

social sciences  subject

Ειδικά θέματα περιφερειακής πολιτικής

Χρίστος Λαδιάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το μάθημα αναπτύσσει και αναλύει ειδικά θέματα που άπτονται της περιφερειακής πολιτικής. Αποτελείται από 2 μεγάλα μέρη τα με το πρώτο να χωρίζεται σε 4 μαθήματα και συνολικά να εξετάζει 29 θεματικές και το δεύτερο να χωρίζεται σε 4 μαθήματα και να περιλαμβάνει συνολικά 52 θεματικές. Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε αριστερά στην καρτέλα πληροφορίες μαθήματος, καθώς και στα έγγραφα στον φάκελο περιεχόμενα.