Βρέθηκαν 264 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εκπαίδευση ΙΙ

Ζαχαρούλα Σμυρναίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος: να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας), τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης. Επίσης, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

natural sciences subject

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος Θωμαϊδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία' και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο 'Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας'.

humanities and arts subject

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Χρήστος Παρθένης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και των κοινωνιών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, υπαγορεύει νέες ερμηνευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στις παραδόσεις παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία) καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

medicine science health professions subject

Ωτορινολαρυγγολογία

Αριστείδης Αθανασιάδης-Σισμάνης, Γιάννης Σέγγας, Θάνος Μπίμπας, Τίμος Κυροδήμος, Άρης Χρυσοβέργης, Βασίλης Παπανικολάου, Δημήτρης Κικίδης, Γιάννης Ξενέλλης, Σταύρος Κορρές - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα καλύπτονται οι βασικές γνώσεις που θα πρέπει να έχει ο φοιτητής στο γνωστικό αντικείμενο της Ωτορινολαρυγγολογίας. Η διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνει τον κύριο κορμό της ειδικότητας καθώς και τις επιμέρους υποειδικότητες όπως είναι η Ακοολογία & Νευροωτολογία, η Φωνιατρική, η Ρινολογία & Πλαστική Χειρουργική Προσώπου, η Ογκολογία Κεφαλής & Τραχήλου και η Παιδο-ωτορινολαρυγγολογία. Η κλινική άσκηση περιλαμβάνει συμμετοχή τους θαλάμους, στο χειρουργείο, στα εξωτερικά ιατρεία, στο Ακοολογικό εργαστήριο και στο Ιατρείο Φωνής.

other discipline image

Ανάπτυξη Ανοικτού Ακαδημαϊκού Μαθήματος

- - - Προπτυχιακό - (A-)
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πώς δημιουργείται ένα Ανοικτό Ακαδημαϊκό Μάθημα κατά τα πρότυπα του έργου «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 2012-2015» μετά το πέρας του έργου και την παροχή πλήρους υποστήριξης προς τους διδάσκοντες και τις διδάσκουσες του Πανεπιστημίου Αθηνών; Στο μάθημα αυτό δίνονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων με έμφαση στα μέσα που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου και τα οποία παραμένουν σε λειτουργία μετά το πέρας του υπό την εποπτεία του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου προς χρήση από τις διδάσκουσες και τους διδάσκοντες. Παράλληλα, παρουσιάζονται καλές πρακτικές για θέματα τα οποία συνήθως ανακύπτουν κατά τη δημιουργία ψηφιακών μαθημάτων, όπως αυτά των πνευματικών δικαιωμάτων και της προσβασιμότητας του εκπαιδευτικού υλικού από ΑμΕΑ.

natural sciences subject

Υπολογιστική Γεωμετρία

Ιωάννης Εμίρης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κυρτό περίβλημα σημείων σε 2, 3 και περισσότερες διαστάσεις, αλγόριθμος περιτύλιξης, μέθοδος διαίρει και βασίλευε, αυξητικός αλγόριθμος και υπολογισμός όγκου πολυέδρου. Πολυπλοκότητα χείριστης περίπτωσης και ευαίσθητη εξόδου, κάτω φράγματα, θεώρημα άνω φράγματος στο μέγεθος κυρτών περιβλημάτων, γεωμετρικός δυϊσμός. Γραμμική βελτιστοποίηση, αλγόριθμος Simplex, τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι και αναμενόμενη πολυπλοκότητα. Διάγραμμα Voronoi, μέθοδος σάρωσης, τριγωνοποίηση Delaunay, σύνδεση με το κυρτό περίβλημα. Τριγωνοποίηση σημειοσυνόλου σε 2 και περισσότερες διαστάσεις, τριγωνοποίηση απλού πολυγώνου και φύλαξη μουσείου, προβλήματα ορατότητας στο επίπεδο. Κάθετη υποδιαίρεση, εντοπισμός σημείου, πλησιέστερος γείτονας, γεωμετρικές δομές δεδομένων και γεωμετρική αναζήτηση. Διατάξεις ευθυγράμμων τμημάτων και ευθειών. Προβλήματα υλοποίησης, εκφυλισμένα δεδομένα και διαταραχή της εισόδου. Εφαρμογές στον σχεδιασμό της κίνησης ρομπότ, στη μελέτη της δομής μακρομορίων, στην γεωμετρική σχεδίαση με υπολογιστή (CAD) και στα γραφικά. Υλοποίηση γεωμετρικών αλγορίθμων στην βιβλιοθήκη γεωμετρικού λογισμικού CGAL ή σε Python.

natural sciences subject

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

Nικόλαος Μισυρλής - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασικές αρχές σχεδίασης αλγορίθμων : Διαίρει και Βασίλευε, Αλγόριθμοι Γραφημάτων, Άπληστοι Αλγόριθμοι, Δυναμικός Προγραμματισμός.

natural sciences subject

Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων (ODT)

Δημήτρης Βαρουτάς, Δημήτρης Κατσιάνης - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα εστιάζει στα θέματα που άπτονται της τεχνοοικονομικής ανάλυσης των τεχνολογιών και των δικτύων τηλεπικοινωνιών.

natural sciences subject

Προηγμένοι Επιστημονικοί Υπολογισμοί

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΣΥΡΛΗΣ - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στην αριθμητική επίλυση των Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων, Αριθμητική επίλυση Παραβολικών Εξισώσεων: Άμεσες Μέθοδοι, Μέθοδος Crank-Nicolson, Σύγκλιση, Ευστάθεια. Δυδιάστατες Παραβολικές Εξισώσεις: Άμεσες Μέθοδοι, Επαναληπτικές Μέθοδοι (ADE, ADI, LOD), Τρισδιάστατες Παραβολικές Εξισώσεις, Αριθμητική επίλυση Ελλειπτικών Εξισώσεων, Επαναληπτικές Μέθοδοι, ADI Μέθοδοι, Αριθμητική επίλυση Υπερβολικών Εξισώσεων, Άμεσες Μέθοδοι, Επαναληπτικές Μέθοδοι.

social sciences  subject

Τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγή

Νίκος Μύρτου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

H τηλεόραση και το ραδιόφωνο στο όλο πλέγμα των μέσων επικοινωνίας. Στοιχεία της εξέλιξής τους. Tα χαρακτηριστικά του τηλεοπτικού και του ραδιοφωνικού λόγου ως υποδιαιρέσεως του δημοσιογραφικού. Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. Είδη και κατηγορίες τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Εσωτερική διάρθρωση, λειτουργία, διεύθυνση και διοίκηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται η παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, η εσωτερική διάθρωση, τα τμήματα, η διοίκηση και η λειτουργία των τηλεοπτικών σταθμών. Βασικοί παράγοντες στην δημιουργία της τηλεοπτικής εικόνας (φωτισμός, εικόνα, κίνηση,σκηνογραφία, ήχος).