Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

medicine science health professions subject

Βιολογία οδοντικών εμφυτευμάτων

Γεώργιος Μακρής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη και παράθεση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο βιολογικό υπόβαθρο της κλινικής οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας.

humanities and arts subject

Κολλυβάδες και Νεομάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Συμεών Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζεται το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων ή πατέρων της Φιλοκαλικής αναγέννησης, το οποίο συνιστά το αποκορύφωμα της πνευματικής ακμής του υπόδουλου Ελληνισμού κατά το 18ο αιώνα. Το έργο αυτό διαρθρώνεται στη συλλογή, μετάφραση και έκδοση αγιολογικών και υμνογραφικών κειμένων για παλαιούς ή νέους αγίους. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επικέντρωση του έργου των Κολλυβάδων στην ομάδα των Νεομαρτύρων, την οποία ιδιαίτερα προέβαλαν, και μάλιστα την κατηγορία των εξ αρνησιχρίστων Νεομαρτύρων. Το έργο αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στη συγγραφή και έκδοση των σχετικών νεομαρτυρολογικών κειμένων, αγιολογικών και υμνογραφικών, αλλά εδράζεται και στην αλειπτική τους δραστηριότητα για να ενισχύσουν και να προετοιμάσουν πνευματικά κάποιους αρνησίχριστους για το μαρτύριο της πίστης. Εξετάζεται σύνολη η αγιολογική και νεομαρτυρολογική γραμματεία που προήλθε από τους Κολλυβάδες και πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, καθώς και η θεολογία της αγιότητας και του μαρτυρίου που αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενα αυτά. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος συγγραφής των σχετικών φοιτητικών εργασιών.

humanities and arts subject

Σπουδή στη συνοπτική παράδοση και στην Q

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη - Μεταπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θέμα του μαθήματος είναι η συνοπτική παράδοση και η προγενέστερή της Πηγή των Λογίων καθώς επίσης οι ιδιαίτερες πηγές των επιμέρους συνοπτικών ευαγγελίων και οι μεταξύ των τριών συνοπτικών σχέσεις. Στα πλαίσια του μαθήματος θα μελετηθούν: το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα I το λεγόμενο συνοπτικό πρόβλημα κι οι λύσεις που προτάθηκαν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα IΙ Προφορική παράδοση (οι θεωρίες του Lord, Bailey, Dunn) I Προφορική παράδοση και συλλογική μνήμη (Byrskog, LeDonn) η Πηγή των Λογίων κι η σημασία της στην αρχέγονη Εκκλησία I η Πηγή των Λογίων και το Ευαγγέλιο του Θωμά οι λογοτεχνικές και θεολογικές αλληλεξαρτήσεις κι επιρροές των τριών συνοπτικών ευαγγελίων ο Μάρκος κι οι πηγές του το ιδιαίτερο υλικό του Ματθαίου και το Λουκά θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών Ι θεολογικά θέματα και μοτίβα κι η θέση τους μέσα στην αφηγηματική δομή των τριών συνοπτικών ΙI η ιστορία του Πάθους και η πιθανή σχέση των τριών συνοπτικών με το κατά Ιωάννην

humanities and arts subject

Οικολογική Ερμηνεία και Καινή Διαθήκη

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν την οικολογική ερμηνευτική μέθοδο της Καινής Διαθήκης, όπως αυτή αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια και (α) θα διερευνήσουν πόσο αυτή μπορεί να εμπλουτισθεί με στοιχεία της Ορθόδοξης ερμηνευτικής και θεολογικής παράδοσης, (β) θα την εφαρμόσουν σε επιλεγμένα κείμενα της Καινής Διαθήκης και (γ) θα αξιολογήσουν πώς και κατά πόσο μία τέτοια ανάγνωση του βιβλικού κειμένου μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ένα καίριο σύγχρονο πρόβλημα, όπως είναι αυτό της οικολογίας διαπιστώνοντας τις δυνατότητες αλλά και όρια του κειμένου.

natural sciences subject

Φυσικές μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία

Περικλής Ακρίβος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Aνάλυση κανονικών συντεταγμένων και υπολογισμός σταθερών δύναμης ανόργανων ενώσεων. Hλεκτρονική φασματοσκοπία σύμπλοκων ενώσεων. Mαγνητικές ιδιότητες και μαγνητική υπερανταλλαγή. Eφαρμογές φασματοσκοπίας NMR και EPR. Mέθοδοι θερμικής ανάλυσης ανόργανων και σύμπλοκων ενώσεων.

social sciences  subject

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Ευγενία Πρεβεδούρου - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και θεσμούς του διοικητικού οικονομικού δικαίου.

social sciences  subject

European Constitutional Law

Τριανταφυλλιά (Λίνα) Παπαδοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η διπλή νομιμοποίηση της ΕΕ. Το συνταγματικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης – Ελλάδα: το άρθρο 28 Σ. Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα; Έννοιες του συντάγματος σε σχέση με την ΕΕ. Είναι οι ευρωπαϊκές Συνθήκες Σύνταγμα της Ένωσης; Ο λαός (δήμος) ως προαπαιτούμενο συντάγματος και δημοκρατίας. Φορέας συντακτικής εξουσίας στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η κρατική κυριαρχία. Αρχές και αξίες στο κοινοτικό δίκαιο. Η δημοκρατική αρχή στην ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη (πολιτότητα). Η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού δήμου μέσα από τη λειτουργία Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νομιμοποίηση και αρμοδιότητες. Άσκηση νομοθετικής εξουσίας στην ΕΕ. Ευελιξία και Σύνταγμα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνταγματικό δικαστήριο.

social sciences  subject

Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα αναλύονται συγκριτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης νομικής προσωπικότητας των θρησκευτικών ή κοσμοθεωρητικών οργανώσεων από τις εθνικές νομοθεσίες και γίνεται αναφορά κυρίως στους δύο πρώτους πυλώνες του καθαυτό Εκκλησιαστικού Δικαίου, δηλαδή: στο διεθνές και συνταγματικό δικαίωμα στην απόκτηση νομικής προσωπικότητας στην αξίωση για νομοθετική ρύθμιση της διαδικασίας απόκτησης νομικής προσωπικότητας από τα κράτη

medicine science health professions subject

Ολικές Οδοντοστοιχίες

Αργύρης Πισιώτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο των ολικών οδοντοστοιχιών και η αντιμετώπιση του ολικά νωδού ασθενή ξεκινάει από τη μελέτη του ολικά νωδού στόματος και καταλήγει στην κατασκευή και τοποθέτηση των ολικών οδοντοστοιχιών. Ο φοιτητής εφοδιάζεται με τις απαραίτητες θεωρητικές, κλινικές και εργαστηριακές γνώσεις προκειμένου να κατασκευάσει λειτουργικές ολικές οδοντοστοιχίες.