Βρέθηκαν 350 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Ειδικά Θέματα σε Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

Εύη Παπαϊωάννου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα ασύρματα και κινητά δίκτυα επικοινωνιών επηρεάζουν πλέον καθοριστικά σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης οικονομικής (π.χ., ηλεκτρονικό εμπόριο), πολιτικής (π.χ., εκλογές) και κοινωνικής ζωής (σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα), δηλαδή το σύγχρονο πολιτισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος ασχολούμαστε με κινητά και ασύρματα δίκτυα, όπως κυψελικά, αδόμητα (ad hoc), ασύρματα δίκτυα αισθητήρων (WSN). Μελετούμε θεμελιώδη χαρακτηριστικά των δικτύων αυτών καθώς και ζητήματα αποδοτικής σχεδίασης δίνοντας έμφαση σε αλγοριθμικά θέματα ελέγχου τοπολογίας και αποδοτικής διαχείρισης πόρων (όπως ενέργεια και φάσμα συχνοτήτων). Παρουσιάζουμε εφαρμογές και επιδράσεις κινητών και ασύρματων δικτύων στη διαχείριση πολιτισμικού περιβάλλοντος. Ασχολούμαστε με σύγχρονες κινητές τεχνολογίες δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη εφαρμογών κινητού ιστού και επαυξημένης πραγματικότητας.

engineering subject

Μηχανισμοί Ποιότητας Υπηρεσίας σε Δίκτυα

Χρήστος Μπούρας - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα διδάσκεται ως Μάθημα Κορμού της κατεύθυνσης Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών, στο Α' Εξάμηνο του Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι οι μηχανισμοί και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παροχή (διασφαλισμένης) ποιότητας υπηρεσίας σε δίκτυα υπολογιστών.

humanities and arts subject

Οδηγίες Υλοποίησης Ανοικτών Μαθημάτων ΠΠ

Όλγα, Ευγενία, Φιερούλα Γεωργιάδου, Ορφανού, Παπαδάτου - Προπτυχιακό - (A+)
Κέντρο Λειτουργίας Δικτύου, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή. Το μάθημα σχετίζεται με την δημιουργία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εκπαιδευτικά λογισμικά, ηλεκτρονικές ασκήσεις, παρουσίαση πειραμάτων κλπ. Ο σκοπός είναι το υλικό αυτό να διατίθεται μέσω άδειας Creative Commons από την ιδρυματική πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

medicine science health professions subject

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΝΟΣΟΥ-ΙΑΤΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Μιχάλης Λεοτσινίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Ιατρική, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η προαγωγή και η πρόληψη νοσημάτων στη κοινότητα είναι η βάση της Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, αφορά δηλαδή όλο το πληθυσμό και υπερτερεί έναντι της ατομικής υγείας.

engineering subject

Ηλεκτρονικά Ισχύος Ι (Ανοικτό Μάθημα)

Εμμανουήλ Τατάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

1) Εισαγωγή στα Ηλεκτρονικά Ισχύος α) Λειτουργίες και κατηγοριοποίηση των ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος, ημιαγωγικά στοιχεία ισχύος (δίοδος ισχύος, θυρίστορ, GTO θυρίστορ, MOSFET ισχύος, IGBT κλπ.), προστασία και ψύξη των ημιαγωγικών στοιχείων. β) Κατασκευαστικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των θυρίστορ, ανάλυση της στατικής και δυναμικής τους συμπεριφοράς, κυκλώματα έναυσης των θυρίστορ. 2) Μετατροπείς Ε.Τ. σε Ε.Τ. (Ρυθμιστές Ε.Τ.) α) Μονοφασικοί μετατροπείς με αντιπαράλληλα θυρίστορ (Ρυθμιστές Ε.Τ.), κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων για ωμικό, ωμικο-επαγωγικό και επαγωγικό φορτίο, ορισμός και περιορισμοί για τη γωνία έναυσης α, ομαλοί εκκινητές (soft starters). β) Τριφασικοί μετατροπείς με αντιπαράλληλα θυρίστορ (Ρυθμιστές Ε.Τ.), κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων για ωμικό και επαγωγικό φορτίο, ομαλοί εκκινητές (soft starters), καμπύλη ροπής-στροφών Ασύγχρονης Μηχανής, ρύθμιση στροφών ασύγχρονης μηχανής. γ) Ρύθμιση ενεργού ισχύος, άεργος ισχύς, φαινόμενη ισχύς, συντελεστής ισχύος. 3) Μετατροπείς Ε.Τ. σε Σ.Τ. (Ανορθωτές) α) Μονοφασικός ανορθωτής ενός παλμού, εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές. β) Μονοφασικός ανορθωτής δύο παλμών με μετασχηματιστή μεσαίας λήψης, εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές. γ) Μονοφασικός ανορθωτής δύο παλμών με τέσσερα θυρίστορ (ανορθωτική γέφυρα με τέσσερα θυρίστορ), εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές, φαινόμενα μετάβασης, μονοφασικές γέφυρες μερικώς ελεγχόμενες (συμμετρική και ασύμμετρη). δ) Τριφασικός ανορθωτής τριών παλμών, εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές, φαινόμενα μετάβασης. ε) Τριφασικός ανορθωτης έξι παλμών, εξομάλυνση της τάσης εξόδου, κυματομορφές τάσεων και ρευμάτων, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς εισόδου, συντελεστής ισχύος, αρμονικές, φαινόμενα μετάβασης. στ) Τροφοδοσία και έλεγχος Μηχανών Συνεχούς Ρεύματος σε τέσσερα τεταρτημόρια.

natural sciences subject

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ (2016-17)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΥΓΕΡΟΥΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο πλαίσιο του μαθήματος διδάσκονται τα ακόλουθα βασικά θέματα: συναρτησιακός Προγραμματικός - Γλώσσα Προγραμματισμού Lisp, Επίλυση Προβλημάτων με χρήση της Lisp, Προγραμματισμός Βασισμένος σε Κανόνες, Ευφυή Συστήματα Βασισμένα σε Κανόνες, Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων, Περιβάλλον Προγραμματισμού CLIPS. Το μάθημα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο πάνω στην υλοποίηση ευφυών συστημάτων με χρήση γλωσσών και εργαλείων ευφυούς προγραμματισμού.

humanities and arts subject

Ερευνητικά Ζητήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας: Το κωμικό και η Ποιητική της Ανατροπής

Κατερίνα Κωστίου - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα στοχεύει να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις έννοιες σάτιρα, ειρωνεία, παρωδία και άλλες συναφείς προς αυτές (μπουρλέσκο, pastiche, γκροτέσκo, καρικατούρα, μεταμφίεση κ.ά.) οι οποίες αποτελούν βασικά εργαλεία της λογοτεχνικής γραφής. Ο όρος Ποιητική της Ανατροπής, που έχω προτείνει από το 1995 στη διδακτορική μου διατριβή (http:/www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/8908), βασίζεται στο γεγονός ότι κοινό χαρακτηριστικό των παραπάνω εννοιών είναι η υπονόμευση ή η ανατροπή του περιεχομένου ή/και της διατύπωσης και η παράλληλη, καλυμμένη ή λανθάνουσα ύπαρξη ενός δεύτερου νοήματος ή μηνύματος. Ο μηχανισμός της ανατροπής παρουσιάζει μια ευρύτατη κλίμακα τεχνικών ή λειτουργιών. Η μελέτη των τεχνικών και των λειτουργιών σε επίπεδο θεωρίας και λογοτεχνικής πρακτικής είναι βασικός στόχος του μαθήματος.

engineering subject

Μικροκυματικές Διατάξεις

Σταύρος Κουλουρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Μικροκυματικά δίκτυα. Μέθοδοι ανάλυσης μικροκυματικών κυκλωμάτων, παράμετροι σκέδασης S, Περιγραφή σημάτων στα μικροκυματικά κυκλώματα. Διαιρέτες Ισχύος και Κατευθυντικοί Συζεύκτες. Μικροκυματικά πολύθυρα, Μαγικό Τ, κυκλώματα Microstrip, Ιδανικός κατευθυντικός συζεύκτης. Μικροκυματικά φίλτρα. Παθητικά μικροκυματικά στοιχεία. Σχεδίαση συγκεντρωμένων αντιστάσεων-χωρητικοτήτων-αυτεπαγωγών, κυκλώματα με συγκεντρωμένα φορτία, κυκλώματα προσαρμογής. Ενεργα μικροκυματικά στοιχεία: ανιχνευτές. Μικροκυματικοί συντονιστές. Μικροκυματικές πηγές. Λυχνίες Klystron, Magnetron, Οδεύοντος κύματος TWT, δίοδοι Impatt, Gunn, Varactor, Tunnel. Ολοκληρωμένα μικροκυματικά κυκλώματα. Μικροκυματικές μετρήσεις. Αναλυτής κυκλωμάτων (Network Analyzer), TDR (Time Domain Reflectometer) κ.α. Μικροκυματικές τηλεπικοινωνίες. Βιολογικές επιδράσεις των μικροκυμάτων.

engineering subject

Διακριτά Μαθηματικά

Εύη Παπαϊωάννου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στα διακριτά μαθηματικά που έχουν ως αντικείμενο τη μέτρηση διακριτών (δηλ. ξεχωριστών) αντικειμένων όπως π.χ., pixels σε μια οθόνη, χαρακτήρες σε έναν κωδικό (password), διαδρομές για μετάβαση από ένα γεωγραφικό μέρος σε ένα άλλο. Παρά την έντονη συσχέτισή τους με την επιστήμη των υπολογιστών, τα διακριτά μαθηματικά χρησιμοποιούνται στην πράξη για την επίλυση προβλημάτων κάθε μορφής από διάφορα επιστημονικά πεδία (επιστήμες μηχανικών, φυσικές επιστήμες, κοινωνικές επιστήμες, οικονομικά, επιχειρησιακή έρευνα) και είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων σε μη συνεχείς περιστάσεις. Στο πλαίσιο του μαθήματος, δίνεται έμφαση σε βασικές έννοιες από στοιχειώδη συνδυαστική (όπως συνδυασμοί, διατάξεις, μεταθέσεις, κατανομές αντικειμένων, υποσύνολα, κτλ) και από θεωρία εγκλεισμού-αποκλεισμού με στόχο να αποκτήσουν οι φοιτητές του Τμήματος το αναγκαίο υπόβαθρο και τις δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιούν αποδοτικά τα διακριτά μαθηματικά στην πράξη για ποικίλα θέματα σχετικά με τη Διαχείριση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος, με ή και χωρίς χρήση Νέων Τεχνολογιών. Χρειάζεστε τα Διακριτά Μαθηματικά ως φοιτητές του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών; Για να λάβετε την απάντηση μετρήστε σε πόσες από τις παρακάτω απλές ερωτήσεις θα απαντήσετε "Όχι"...: όσο περισσότερες είναι, τόσο περισσότερο τα χρειάζεστε... • Υπάρχουν 5 ελληνικά, 7 αγγλικά και 10 ισπανικά βιβλία. Με πόσους τρόπους μπορείτε να επιλέξετε 2 από αυτά; • Πόσες λέξεις των 7 χαρακτήρων (χωρίς διπλά γράμματα) μπορείτε να παράγετε χρησιμοποιώντας το ελληνικό αλφάβητο; • Με πόσους τρόπους μπορεί να προγραμματιστεί η εξέταση 3 μαθημάτων σε 5 μέρες ώστε να μην "πέφτουν" 2 μαθήματα την ίδια μέρα; • Σε αρχαίο κείμενο εντοπίζεται ημερομηνία 3 χαρακτήρων στην οποία όμως μόνο το πρώτο ψηφίο διακρίνεται ότι είναι 1 ενώ τα άλλα δύο φαίνεται ότι είναι διαφορετικά αλλά δεν είναι ευδιάκριτα. Πόσες τέτοιες ημερομηνίες υπάρχουν; • Σε ένα μουσείο υπάρχουν 10 εκθεσιακοί χώροι. Με πόσους τρόπους μπορείτε να οργανώσετε μια επίσκεψη σε 3 από τους χώρους αυτούς; • Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικής ανασκαφής, εντοπίζονται 10 κομματάκια πηλού. Γνωρίζετε ότι 3 από αυτά συνθέτουν ειδώλιο. Πόσες δοκιμές μπορεί να χρειαστούν για να τα εντοπιστούν τα μέρη του ειδωλίου; • Με πόσους τρόπους μπορούν να δημιουργήσουν 7-μελείς συμμαχίες 28 χώρες μιας ένωσης; • Διαθέτετε ομάδα με άτομα 3 εθνικοτήτων. Πόσες 2-άδες με άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων μπορείτε να δημιουργήσετε; • Σας δίνεται χώρος με 20 αίθουσες. Με πόσους τρόπους μπορείτε να διατάξετε 18.000 αντικείμενα που ανήκουν σε 4 διαφορετικές ιστορικές περιόδους αν κάθε αίθουσα αφιερώνεται σε μία ιστορική περίοδο; • Με πόσους τρόπους μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο της περιγραφής του μαθήματος;

engineering subject

Εφαρμογές της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων

Εμμανουήλ Ζ. Ψαράκης - Προπτυχιακό - (A+)
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

H Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος ασχολείται με την αναπαράσταση, τη μετατροπή και τον χειρισμό των σημάτων σε έναν υπολογιστή. Η Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος είναι ένα σημαντικό πεδίο που έχει διεισδύσει σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, που σχετίζονται με τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης τις ψηφιακές επικοινωνίες, την απεικόνιση ιατρικών δεδομένων κ.α.. Εφαρμογές της επεξεργασίας σήματος περιλαμβάνουν μερικά από τις πιο σύγχρονες τάσεις της σημερινής τεχνολογίας όπως το internet of things (IoT), το cloud computing, την υπολόγιστική όραση τα γραφικά, την ρομποτική, τα αυτόνομα οχημάτα, κ.λπ.. Όλα αυτά αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν πάρουμε υπόψην μας ότι άπό τον συνδυασμό της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και τεχνικών της μηχανικής μάθησης όπως έχει αρχίσει να διαφαίνεται μπορούμε να πετύχουμε υψηλότερα επίπεδα απόδοσης και μειωμένες υπολογιστικές απαιτήσεις σε αρκετές εφαρμογές.