Βρέθηκαν 259 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Αριθμητική Ανάλυση

Νικόλαος Μισυρλής - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα ανήκει στην ευρύτερη περιοχή των Επιστημονικών Υπολογισμών (Scientific Computing). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Επιστημονικοί Υπολογισμοί είναι μια ανερχόμενη περιοχή καθόσον έχει εφαρμογές σε πολλές επιστήμες. Πρόσφατα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται πανεπιστημιακά τμήματα σε αυτή την περιοχή (βλ. Σύνδεσμοι). Η αριθμητική προσομείωση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη των επιστημονικών προβλημάτων που προκύπτουν από πολλές επιστήμες όπως Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Βιολογία, Οικονομικά κ. α. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα καταλήγουν στην επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος. Για παράδειγμα στην επίλυση ενός μεγάλου γραμμικού συστήματος αλγεβρικών εξισώσεων, το οποίο μπορεί να επιλυθεί μόνον με αριθμητικές μεθόδους. Ο στόχος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξει λογισμικό για την αριθμητική επίλυση βασικών μαθηματικών προβλημάτων.

natural sciences subject

Μεταγλωττιστές

Γιάννης Σμαραγδάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασική δομή ενός μεταγλωττιστή. Τυπικές γλώσσες: κανονικές γλώσσες, γλώσσες χωρίς συμφραζόμενα, κατηγορικές γραμματικές. Λεκτική ανάλυση, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία λεκτικών αναλυτών. Συντακτική ανάλυση: συντακτικοί αναλυτές από πάνω προς τα κάτω (top-down) και από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), ανάνηψη από σφάλματα, χρήση μεταεργαλείων για τη δημιουργία συντακτικών αναλυτών. Πίνακας συμβόλων. Σημασιολογική ανάλυση: είδη σημασιολογικών ελέγχων, συστήματα τύπων, δυναμικός έλεγχος τύπων. Παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα. Βελτιστοποίηση κώδικα. Παραγωγή τελικού κώδικα. Μεταγλώττιση μη-κλασσικών γλωσσών προγραμματισμού.

humanities and arts subject

Φιλοσοφία του Νου

Άννα Λάζου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους εγγεγραμμένους φοιτητές με σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Νου (Philosophy of Mind) μέσα από την επαφή με τη βιβλιογραφία και την καλλιέργεια του διαλόγου και του προβληματισμού. Ως προπτυχιακό μάθημα διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο για τους φοιτητές του ΦΠΨ, ενώ ως μεταπτυχιακό μάθημα διδάσκεται στο δεύτερο έτος διετούς προγράμματος ΜΣ Ιστορία Φιλοσοφίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Αναλυτικής Φιλοσοφίας.

humanities and arts subject

Θεωρία της Ιστορίας

Αντώνης Λιάκος - Προπτυχιακό - (A-)
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αφορά τη συγκρότηση της ιστορίας και των βασικών Θεωριών και μεθοδολογιών που χρησιμοποιεί. Πώς το παρελθόν μετατρέπεται σε ιστορία; Πώς από τα άπειρα συμβάντα και φαινόμενα του παρελθόντος χρόνου δημιουργούμε συνεκτικές ιστορίες, ιστορίες με νόημα; Είναι η ιστορία ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο οι σύγχρονες κοινωνίες σχετίζονται με το παρελθόν; Ποιός είναι ο ρόλος του μύθου, της μνήμης, της τέχνης; Τί ονομάζουμε δημόσια ιστορία; Τί είναι η ιστορική εμπειρία; Τα μεγάλα ρεύματα στην ιστορική σκέψη: Ιστορισμός και κοινωνική ιστορία, οι μεγάλες διάρκειες και ο δομισμός, από την κουλτούρα στην πολιτισμική ιστορία, μικροϊστορία και κοινωνική ανθρωπολογία, μνημονικές σπουδές, προφορική ιστορία και ψυχανάλυση, φεμινισμός και έμφυλη ιστορία, μετα-ιστορία και γλωσσική στροφή. Μεταμοντερνισμός και το πρόβλημα της αλήθειας. Δια-εθνική ιστορία και ιστοριογραφία. Tί σημαίνει το τέλος της Ιστορίας, και ποιό το μέλλον των ιστορικών σπουδών και των ιστορικών;

natural sciences subject

Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Απόστολος Μπουρνέτας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες του μαθηματικού προγραμματισμού σε ντετερμινιστικό περιβάλλον και ειδικότερα στο γραμμικό και δυναμικό προγραμματισμό.

natural sciences subject

Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Νικόλαος Πασσάς - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Είναι μάθημα επιλογής κατεύθυνσης του τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος και σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα Διατάξεις και Συστήματα Επικοινωνίας και Δίκτυα Επικοινωνίας. Προσφέρεται στο 7ο (χειμερινό) εξάμηνο με τρεις ώρες θεωρία και μια ώρα εργαστήριο. Χρήσιμο για την ευχερέστερη κατανόηση του μαθήματος είναι ο φοιτητής να έχει προηγουμένως παρακολουθήσει τουλάχιστον τα μαθήματα Δίκτυα Ι και Δίκτυα ΙΙ. Το μάθημα έχει οργανωθεί σε δύο κύριες ενότητες: α) γενικές αρχές ασύρματων και κυψελωτών συστημάτων και β) σύντομη περιγραφή σύγχρονων συστημάτων κυψελωτών επικοινωνιών (με έμφαση στα συστήματα GSM, UMTS).

natural sciences subject

Τεχνητή Νοημοσύνη

Παναγιώτης Σταματόπουλος, Μανώλης Κουμπαράκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ευφυείς πράκτορες (intelligent agents). Λύση προβλημάτων με πράκτορες αναζήτησης (search agents). Απληροφόρητες στρατηγικές αναζήτησης: breadth-first search, uniform-cost search, depth-first search, depth-limited search, iterative deepening depth-first search, bi-directional search. Ευρετικές στρατηγικές αναζήτησης: greedy best-first search, A*-search. Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης (local search): hill-climbing, simulated annealing, local beam search, genetic algorithms. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (constraint satisfaction problems). Αλγόριθμοι για λύση προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών: backtracking, forward-checking, back-jumping, conflict-directed back-jumping, heuristics, consistency levels, arc consistency. Πράκτορες για αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική. Προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Χρήση της προτασιακής και της λογικής πρώτης τάξης για αναπαράσταση γνώσης. Σχεδιασμός βάσεων γνώσεων, οντολογίες, παραδείγματα από διάφορες εφαρμογές. Συμπερασμός στη λογική πρώτης τάξης: κανόνες συμπερασμού, unification, forward and backward chaining, resolution, theorem proving. Σύντομη εισαγωγή στο λογικό προγραμματισμό, τη γλώσσα Prolog και το λογικό προγραμματισμό με περιορισμούς.

natural sciences subject

Μαθηματικά ΙΙ

Ευάγγελος Μελάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας και της θεωρίας των Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών με έμφαση σε έννοιες χρήσιμες στις Οικονομικές Επιστήμες όπως η μη περιορισμένη βελτιστοποίηση και η βελτιστοποίηση με εξισωτικούς περιορισμούς.

humanities and arts subject

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Δημήτρης Χασάπης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η οργάνωση των νοητικών εμπειριών και η αίσθηση του χώρου. Η νοητική αναπαράσταση του χώρου. Τοπολογικές και προβολικές σχέσεις στο χώρο. Ευκλείδειος χώρος και γεωμετρικές έννοιες. Σχέσεις ευθειών στο χώρο (κάθετες και παράλληλες ευθείες, γωνίες). Γεωμετρικά σχήματα και μεγέθη δύο και τριών διαστάσεων. Κανονικότητες, συμμετρίες και μετασχηματισμοί στο χώρο. Η κατανόηση των γεωμετρικών εννοιών από τα παιδιά και η ανάπτυξη της χωρικής και γεωμετρικής σκέψης. Η οπτικοποιημένη σκέψη. Στο μάθημα παρουσιάζονται οι βασικές διακρίσεις του χώρου και οι δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στην ιδιοποίηση τους και στην ανάπτυξη ικανοτήτων χειρισμού χωρικών σχέσεων και γεωμετρικών εννοιών στις δραστηριότητες της καθημερινότητας τους. Στη βάση αυτή παρουσιάζονται και συζητούνται μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας τους στην προσχολική εκπαίδευση.

natural sciences subject

Πιθανότητες και Στατιστική

Αντώνιος Οικονόμου - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το αντικείμενο του μαθήματος Πιθανότητες και Στατιστική είναι η ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για τη μοντελοποίηση και τη μαθηματική ανάλυση φαινομένων στα οποία υπεισέρχεται τυχαιότητα. Η ανάπτυξη της πιθανοθεωρητικής σκέψης είναι ένα από τα θεμελιώδη εφόδια που πρέπει να παρέχει μια σύγχρονη επιστημονική παιδεία. Η σημασία της έχει πλέον αναγνωριστεί σε μια ποικιλία πεδίων. Πράγματι, πέρα από τις κλασικές εφαρμογές της στα πλαίσια των θετικών επιστημών, η πιθανοθεωρητική σκέψη είναι θεμελιώδης για τη λήψη αποφάσεων στο χώρο των επιστημών υγείας, στην αποτίμηση κινδύνων στο χώρο της οικονομικής επιστήμης και της αναλογιστικής κ.α. Επίσης, αποτελεί το προαπαιτούμενο και θεμέλιο της Στατιστικής που χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη συναγωγή συμπερασμάτων στις θετικές, κοινωνικές, οικονομικές επιστήμες, όπως και στη βιολογία και στην ιατρική. Το μάθημα Πιθανότητες και Στατιστική εισάγει τους φοιτητές στα βασικά πιθανοθεωρητικά μοντέλα και υπολογιστικά εργαλεία, συνδυάζοντας τη μαθηματική προσέγγιση με την εννοιολογική και διαισθητική κατανόηση. Επιπλέον περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή στην Κλασική Στατιστική Συμπερασματολογία, αναπτύσοντας θέματα εκτιμητικής, διαστημάτων εμπιστοσύνης και ελέγχων υποθέσεων. Το μάθημα απευθύνεται στους δευτεροετείς φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Γενικότερα θα μπορούσε να γίνει κατανοητό από φοιτητές τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Φυσικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν ένα βασικό υπόβαθρο στον Απειροστικό Λογισμό.