Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Ecclesiastical Law I (Erasmus)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το σύστημα σχέσεων κράτους και εκκλησίας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομικές πτυχές του ατομικού δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας, όπως προβλέπεται και κατοχυρώνεται στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση, νομική προσωπικότητα και διοίκηση των θρησκευμάτων.

engineering subject

Τοπογραφικές αποτυπώσεις μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Κωνσταντίνος Τοκμακίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός και χρησιμότητα των αποτυπώσεων μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Μέθοδοι απεικόνισης τεκμηρίωσης. Δίκτυα ελέγχου των αποτυπώσεων. Οριζόντιες και κατακόρυφες τομές. Κλίμακες σχεδίων και ακρίβειες. Απεικόνιση μη επιπέδων επιφανειών. Βασικά σχέδια,σχέδια λεπτομερειών και θεματικά σχέδια. Αυτοματισμός στο πεδίο και στο γραφείο - CAD.

natural sciences subject

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης

Ιωάννης Παντής - Προπτυχιακό - (A-)
Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερμηνεία της έννοιας αειφορίας – αειφορικής χρήσης φυσικών πόρων. Oι νόμοι της Ύλης και Ενέργειας και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Αειφορική ανάπτυξη. Ιστορική αναδρομή. Oρισμοί-αρχές διαχείρισης οικοσυστημάτων. Oικολογική θεωρία και διαχείριση οικολογικών συστημάτων. Διαδικασίες/στάδια στη διαχείριση οικοσυστημάτων. Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων. Διαχείριση άγριας πανίδας/ενδιαιτημάτων. Διαχείριση εσωτερικών υδάτων και λεκανών απορροής. Διαχείριση προστατευομένων περιοχών. Αποκατάσταση. Αρχές αειφορικής κοινωνίας. Πολιτική της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη

humanities and arts subject

Κολλυβάδες και Νεομάρτυρες - Αγιότητα και Θεολογία του Μαρτυρίου

Συμεών Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζεται το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων ή πατέρων της Φιλοκαλικής αναγέννησης, το οποίο συνιστά το αποκορύφωμα της πνευματικής ακμής του υπόδουλου Ελληνισμού κατά το 18ο αιώνα. Το έργο αυτό διαρθρώνεται στη συλλογή, μετάφραση και έκδοση αγιολογικών και υμνογραφικών κειμένων για παλαιούς ή νέους αγίους. Ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η επικέντρωση του έργου των Κολλυβάδων στην ομάδα των Νεομαρτύρων, την οποία ιδιαίτερα προέβαλαν, και μάλιστα την κατηγορία των εξ αρνησιχρίστων Νεομαρτύρων. Το έργο αυτό δεν περιορίστηκε μόνο στη συγγραφή και έκδοση των σχετικών νεομαρτυρολογικών κειμένων, αγιολογικών και υμνογραφικών, αλλά εδράζεται και στην αλειπτική τους δραστηριότητα για να ενισχύσουν και να προετοιμάσουν πνευματικά κάποιους αρνησίχριστους για το μαρτύριο της πίστης. Εξετάζεται σύνολη η αγιολογική και νεομαρτυρολογική γραμματεία που προήλθε από τους Κολλυβάδες και πρόσωπα του περιβάλλοντός τους, καθώς και η θεολογία της αγιότητας και του μαρτυρίου που αναδεικνύεται μέσα από τα κείμενα αυτά. Τέλος, παρουσιάζεται ο τρόπος συγγραφής των σχετικών φοιτητικών εργασιών.

humanities and arts subject

Σύγχρονο Αμερικανικό Θέατρο

Σάββας Πατσαλίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους προπτυχιακούς φοιτητές να εξοικιωθούν με μία πληθώρα συγγραφικών στυλ και συγγραφέων ανδρών και γυναικών, γνωστότερων και μη, λευκών και έγχρωμων των τελευταίων πέντε δεκαετιών στις Η.Π.Α. Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και κριτικής σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του σύγχρονου θεάτρου. Οι φοιτητές προσδοκάται να μελετούν τουλάχιστον ένα θεατρικό έργο ανά εβδομάδα.

humanities and arts subject

Μετάφραση δοκιμιακού λόγου

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εστιάζει στη μετάφραση του δοκιμίου, το οποίο ορίζεται ως «σύντομη σύνθεση σε πρόζα που στόχος της είναι πραγματευτεί ένα θέμα, να εκφράσει μια άποψη, να μας πείσει να δεχτούμε μια θέση πάνω σε κάποιο ζήτημα ή απλώς να ψυχαγωγήσει. Το δοκίμιο διαφέρει από την «πραγματεία» ή τη «διατριβή» ως προς το γεγονός ότι δεν προτίθεται να είναι μια συστηματική και ολοκληρωμένη έκθεση, και επιπλέον απευθύνεται σε ένα ευρύ και όχι σε ένα ειδικό κοινό· συνεπώς το δοκίμιο πραγματεύεται το θέμα του με ένα μη τεχνικό τρόπο, συχνά δε, για να γίνει πιο ελκυστικό, μεταχειρίζεται κατά βούληση το ανέκδοτο, το χιούμορ και διάφορα εντυπωσιακά παραδείγματα (M.H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 20072). Εξετάζονται τόσο κείμενα που εμπίπτουν στην υποκατηγορία του προσωπικού/στοχαστικού δοκιμίου όσο και του αποδεικτικού, που διαφέρουν ως προς τη θεματολογία και το ύφος. Το προσωπικό δοκίμιο είναι περισσότερο εξομολογητικό και αναφέρεται σε ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ το αποδεικτικό εστιάζει σε ένα θέμα στο οποίο ο συγγραφέας είναι ειδικός. Σε κάθε περίπτωση, το δοκίμιο απαιτεί δεξιότητες μετάφρασης γενικών, ειδικών και λογοτεχνικών κειμένων: γενικών κειμένων γιατί αναφέρεται ενίοτε σε ζητήματα της καθημερινότητας· ειδικών κειμένων στον βαθμό που αναλύει ένα ειδικό θέμα· και λογοτεχνικών επειδή πάντα χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο, αναγνωρίσιμο ύφος. Ως εκ τούτου, η μετάφραση του δοκιμιακού λόγου προσφέρει ένα σύνθετο πεδίο ανάπτυξης και άσκησης των μεταφραστικών δεξιοτήτων.

natural sciences subject

Διδακτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Πολυξένη Ράγκου - Προπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Έννοια της διδακτικής διαδικασίας, ιστορική εξέλιξη των κυρίαρχων διδακτικών προσεγγίσεων του περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σκοποί, περιεχόμενο και μέσα διδασκαλίας, διδακτικές αρχές, φάσεις της διδακτικής διαδικασίας, σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική του φυσικού περιβάλλοντος, αξιολόγηση, διδακτικά μοντέλα και διδακτικές τεχνικές, ολιστική προσέγγιση του φυσικού περιβάλλοντος.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ (ΠΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κυριότητα επί των αρχαίων μνημείων. Ακίνητη εκκλησιαστική περιουσία. Δίκαιο της εκκλησιαστικής περιουσίας. Χαρακτήρας της εκκλησιαστικής περιουσίας. Οι νόμοι 1700/1987 και 1811/1988 για τη ρύθμιση της εκκλησιαστικής περιουσίας και οι διαμάχες γύρω από αυτούς. Οι συνέπειες από την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ιερές μονές εναντίον Ελλάδας). Ζητήματα σχετικά με τη μοναστηριακή περιουσία. Η αντιπαράθεση για τη νομή, διαχείριση και διοίκηση της εκποιητέας περιουσίας των μονών. Σύντομη αναδρομή στο εκκλησιαστικό παρελθόν. Η αντιπαράθεση κράτους εκκλησίας σχετικά με την εκκλησιαστικής περιουσία. Ο ΟΔΕΠ στο παρελθόν και σήμερα. Η περιουσία των πρεσβυγενών πατριαρχείων στην Ελλάδα. Η διοίκηση και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πρεσβυγενών πατριαρχείων. Η ακίνητη περιουσία των μητροπόλεων του οικουμενικού πατριαρχείου που βρίσκονται στη Δωδεκάνησο. Η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας της Κρήτης. Η ακίνητη περιουσία των Παλαιοημερολογιτών ή Γνήσιων Ορθόδοξων Χριστιανών. Εκκλησιαστικά αδικήματα. Εκκλησιαστικές ποινές. Εκκλησιαστικά δικαστήρια. Το αγιορείτικο δίκαιο.

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή του ρόλου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία. Η διακήρυξη της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία. Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία. Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο. Τελευταίο μέρος της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο. 3ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003. 4ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003. Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012. 6ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012 (συνέχεια από 7η και 8η ενότητα). Έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή της στη Δημοκρατία της Σερβίας το 2009. Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία.

medicine science health professions subject

Μυασθένεια Gravis και μυασθενικό σύνδρομο

Ευφροσύνη Κουτσουράκη - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη μυασθένεια που αποτελεί το χαρακτηριστικότερο αυτοάνοσο νόσημα του νευρικού συστήματος, ειδικότερα της νευρομυϊκής σύναψης, και στο μυασθενικό σύνδρομο που αποτελεί παρανεοπλασματικόσύνδρομο η διάγνωση του οποίου μπορεί να προηγείται πολλά χρόνια πριν τη διάγνωση της πρωτοπαθούς εστίας.