Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Λογιστική Ι

Γεώργιος Κοντέος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να διδάξει: • Λογιστικές αρχές, λογιστική ισότητα, λογιστικά βιβλία και στοιχεία, ο ισολογισμός, πάγια, αποθέματα, χρεόγραφα, διαθέσιμα, μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί τάξεως, η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων με τη διπλογραφική μέθοδο. Έννοια του λογιστικού γεγονότος. Απογραφή, ημερολόγιο, γενικό καθολικό, αναλυτικά καθολικά, ανάλυση των κωδικών των λογαριασμών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, αποτελέσματα χρήσης, εγγραφές κλεισίματος. Μισθοδοτική κατάσταση.

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Γρηγόρης Γιανναράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα εστιάζεται στη χρονική αξία του χρήματος, τις βασικές αρχές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης, την προέλευση των κεφαλαίων της και την αξιολόγηση επενδύσεων.

engineering subject

Τεχνική Ορολογία - Θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού σε ξένη γλώσσα - Κατεύθυνση βιομηχανικού σχεδιασμού

Αγάπη Αλτίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων – Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αυθεντικά κείμενα τεχνικής ορολογίας που σχετίζονται με την ειδικότητα Βιομ. Σχεδιασμού και που σε συνδυασμό με τεχνικές κατανόησης και στοιχεία γραμματικής και λόγου αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό να: α) διευκολύνουν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα ( π.χ. Erasmus κτλ.) β) καλύψουν μελλοντικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Oι σπουδαστές διδάσκονται επιλεγμένα κείμενα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκούνται και εφαρμόζεουν τις γνώσεις του ς στο εργαστήριο με ασκήσεις σε Η/Υ .

engineering subject

Σκυρόδεμα - Δομικές Κατασκευές

Ιωάννης Γκούντας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες που αφορούν δομικές κατασκευές από σκυρόδεμα.

engineering subject

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις μεθόδους και τις τεχνολογίες για την υλοποίηση Εικονικών Δικτύων στα πλαίσια ενός ευρύτερου δικτύου WAN (Intranet ή Extranet).

other discipline image

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Ανδρονίκη Καταραχιά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποσκοπεί στην περιγραφή και κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (προϊόντα, τιμές, διανομή, συμμετέχοντα άτομα, διαδικασίες, φυσική υπόσταση) και στην απόκτηση όλων των απαραίτητων γνώσεων διοίκησης μάρκετινγκ στο χώρο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Μελετώνται τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ιδιαίτερα των Τραπεζικών υπηρεσιών και η επιρροή τους σε βασικά στρατηγικά ζητήματα του μάρκετινγκ της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας. Δίνεται έμφαση στη σημασία των εργαζομένων για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών και σε θέματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες (operations) παραγωγής της υπηρεσίας, την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, την αμφίδρομη επικοινωνία, την διανομή και την τιμολόγηση των υπηρεσιών καθώς και στην εμπιστοσύνη, πιστότητα και ικανοποίηση των πελατών.

engineering subject

Στατική και Δυναμική των Κατασκευών

Ιωάννης Γκούντας - Προπτυχιακό - (A+)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες που αφορούν τις θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης της Στατικής των Απαραμόρφωτων Σωμάτων και της Δυναμικής των Κατασκευών, μέσω της παράθεσης των κυριότερων εννοιών – ορισμών.

natural sciences subject

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι και στηρίζεται πάνω στις γνώσεις που παρέχονται σε εκείνο. Το μάθημα καλύπτει την τέταρτη και τελευταία ενότητα (Accessing the WAN) της επίσημης ύλης του προγράμματος Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration. Η διδασκαλία συνδυάζει την ηλεκτρονική πρόσβαση στην ύλη, με παραδόσεις στην αίθουσα και διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων πάνω στη διδακτέα ύλη, με χρήση και διαχείριση πραγματικών δικτυακών συσκευών (switches και routers) και άλλων δικτυακών υποδομών σε ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του Τμήματος.

social sciences  subject

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Φώτιος Χατζηθεοδωρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα στοχεύει να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: • Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την μεταβολή της διαχρονικής αξίας του χρήματος. • Να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης των επενδύσεων. • Να εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης και να μπορούν να συγκρίνουν τα αποτελέσματα • Να επιλέγουν μεταξύ εναλλακτικών επενδύσεων.

natural sciences subject

Οικονομικά Μαθηματικά

Νικόλαος Σαριαννίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τo μάθημα προσφέρει μία αναλυτική παρουσίαση των μαθηματικών που απαιτούνται στις οικονομικές αναλύσεις. Προκειμένου να κατανοηθούν οι μαθηματικές έννοιες, το βιβλίο ακολουθεί μια λογική ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών.