Βρέθηκαν 259 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συστημάτων (ΠΔΣ 218)

Αθανάσιος Βέρδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελείται από όλα τα στοιχεία που συνδέονται με την εκπαίδευση σε κάθε επίπεδο: τα σχολεία, τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, τα μέσα διδασκαλίας, τα εγχειρίδια, τους οικονομικούς πόρους, το προσωπικό, τις διαδικασίες πρόσληψης και η επιμόρφωσή του, τα πανεπιστήμια, τη μετάβαση από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, τις επιδόσεις των μαθητών σε εθνικές και διεθνείς μελέτες. Τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος, όμως, είναι και η παραπαιδεία, τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα μαθήματα, η διαφθορά, οι εκπαιδευτικές ανισότητες, η λογοκλοπή. Στο πλαίσιο αυτό η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων είναι μια επιστημονική περιοχή, η οποία συνθέτει στοιχεία από τα Οικονομικά και τη Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, τη Συγκριτική Εκπαίδευση, και φυσικά από την επιστήμη της Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με σημαντικά κείμενα και έρευνες και αναπτύσσουν τη κριτική τους σκέψη ώστε να έχουν μια συνολικότερη και καθαρότερη εικόνα για τα τεκταινόμενα στο εκπαιδευτικό σύστημα στο μακροεπίπεδο. Η αξιολόγηση του μαθήματος θα γίνει με παραδοσιακές γραπτές εξετάσεις και θα υπάρχει δυνατότητα για σύντομες προαιρετικές πριμοδοτικές εργασίες.

humanities and arts subject

Applied Linguistics to Foreign Language Teaching and Learning

Βασιλική Δενδρινού - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκθέσει τους/τις φοιτητές/τριες στις θεωρίες της γλώσσας και της γλωσσικής εκμάθησης, οι οποίες αποτελούν τη βάση των προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ειδικότερα για τη διδασκαλία. Η οπτική που αναπτύσσεται στο μάθημα προσδιορίζεται από το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο και το εκπαιδευτικό σύστημα εντός του οποίου θα λειτουργήσουν οι καθηγητές/τριες της αγγλικής γλώσσας και από τις πολιτικές γλωσσών σε μια πολυγλωσσική-πολυπολιτισμική Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το μάθημα εξετάζει πώς έχουν εφαρμοστεί σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρίες (α) στο σχεδιασμό γλωσσικών προγραμμάτων σπουδών και στην κατάρτιση αναλυτικών προγραμμάτων της ξένης γλώσσας, (β) στην ανάπτυξη διακριτών προσεγγίσεων, μεθοδολογιών και τεχνικών διδασκαλίας και εκμάθησης της γλώσσας και (γ) στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης της γλωσσικής γνώσης. Επίσης, εξετάζει πώς έχουν εφαρμοστεί οι αρχές της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ανάλυση και αξιολόγηση του παιδαγωγικού λόγου στην τάξη. Τέλος, εξετάζει εφαρμογές της επικοινωνιακής θεωρίας για την ανάλυση και αξιολόγηση της επικοινωνίας στον κοινωνικό χώρο της τάξης.

medicine science health professions subject

Οδοντική Χειρουργική II

Γεώργιος Βουγιουκλάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Η απόκτηση των βασικών θεωρητικών γνώσεων της Οδοντικής Χειρουργικής και αρχικών δεξιοτήτων στις συνηθέστερες τεχνικές αποκατάστασης, μέσα από την εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών σε περιβάλλον προσομοίωσης στόματος.

humanities and arts subject

Συνοπτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Μουσικής

Νικόλαος Μαλιάρας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόκειται για ένα βασικό μάθημα (υποχρεωτικό κορμού) που απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές, στα δύο πρώτα εξάμηνα των σπουδών τους και επιχειρεί να τους δώσει μια συνοπτική εικόνα του συνόλου της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής ιστορίας από τον Μεσαίωνα έως τον Εικοστό Αιώνα. Ο στόχος είναι να τεθεί η ιστορική βάση, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εξειδικεύσουν αργότερα στα επιμέρους μαθήματα της Ιστορίας και να επεξεργαστούν ζητήματα που απαιτούν καλή γνώση της Ιστορίας της μουσικής. Παρόλη την πυκνότητα της ύλης, το μάθημα χρησιμεύει ως καλό σημείο αναφοράς των φοιτητών και στα μεγαλύτερα έτη. Η έμφαση δίνεται στις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες μέσα στις οποίες συντελείται η διαδρομή της μουσικής ιστορίας, στην εξέλιξη των μουσικών ειδών και μορφών, των τεχνικών σύνθεσης και των σημαντικών προσωπικοτήτων που άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους. Έμφαση επίσης δίνεται στην εξέλιξη του μουσικού ύφους, αλλά και στη θέση του συνθέτη μέσα στον εκάστοτε κοινωνικό περίγυρο. Για κάθε εποχή ακούγονται στο μάθημα αντιπροσωπευτικά μουσικά παραδείγματα, τα οποία και αναλύονται σύντομα, ώστε να γίνονται κατανοητές οι μουσικές μορφές και δομές μέσα στην ιστορική τους εξέλιξη.

medicine science health professions subject

Γενική Παθολογοανατομική θεώρηση της νεοπλασίας - Παθολογική Ανατομική Ι

Ανδρέας Χ. Λάζαρης, Ευστράτιος Πατσούρης - Προπτυχιακό - (A+)
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ορισμός της νεοπλασίας και ανάδειξη των ιστολογικών μεταβολών που τη συνοδεύουν με πολλαπλά παραδείγματα.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στην Κ.Δ. & Ιστορία Εποχής της Καινής Διαθήκης

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

α) Εισαγωγικά, ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Εξετάζεται ο χωρόχρονος στον οποίο συγγράφηκαν τα κείμενα, ο σκοπός, οι παραλήπτες, η δομή και τα μηνύματα που θέλουν να εκπέμψουν και στην εποχή και διαχρονικά (ιδίως στο σύγχρονο κόσμο) β) Εξετάζεται η ιστορία της περιόδου του δεύτερου Ναού έως και την εξέγερση του 132 μ.Χ., οι διάφορες σχολές ή τάσεις στην Ιουδαϊκή κοινωνία (Φαρισαίοι, Σαδδουκαίοι, Εσσαίοι κ.ο.κ.) και ιδιαίτερα η διείσδυση/επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στην Παλαιστίνη.

humanities and arts subject

Έννοιες Φυσικών Επιστημών I

Βασίλης Τσελφές - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα θέτει ως βασικό σκοπό την εξοικείωση των διδασκόμενων με τις αναπαραστάσεις που χρησιμοποιούν τα παιδιά στις συζητήσεις τους για το “φυσικό κόσμο” καθώς και στις παρεμβάσεις τους πάνω σε αυτόν. Οι αναπαραστάσεις αυτές συσχετίζονται στο μάθημα με τις έννοιες και πρακτικές που προτείνονται από τις φυσικές επιστήμες για τις αντίστοιχες περιγραφές και παρεμβάσεις. Ως πλαίσιο χρησιμοποιούνται θέματα από τις ενότητες της Φυσικής και της Χημείας. Η διαπραγμάτευσή τους πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ευρημάτων της διδακτικής των φυσικών επιστημών. Έμφαση δίνεται, αφενός στην κοινωνική διάσταση της δόμησης των αναπαραστάσεων και αφετέρου, στους περιορισμούς που εισάγονται όταν οι αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται για να παρέμβουν τα παιδιά στο φυσικό κόσμο.

natural sciences subject

Τεχνητή Νοημοσύνη

Παναγιώτης Σταματόπουλος, Μανώλης Κουμπαράκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ευφυείς πράκτορες (intelligent agents). Λύση προβλημάτων με πράκτορες αναζήτησης (search agents). Απληροφόρητες στρατηγικές αναζήτησης: breadth-first search, uniform-cost search, depth-first search, depth-limited search, iterative deepening depth-first search, bi-directional search. Ευρετικές στρατηγικές αναζήτησης: greedy best-first search, A*-search. Αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης (local search): hill-climbing, simulated annealing, local beam search, genetic algorithms. Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών (constraint satisfaction problems). Αλγόριθμοι για λύση προβλημάτων ικανοποίησης περιορισμών: backtracking, forward-checking, back-jumping, conflict-directed back-jumping, heuristics, consistency levels, arc consistency. Πράκτορες για αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική. Προτασιακή λογική και λογική πρώτης τάξης. Χρήση της προτασιακής και της λογικής πρώτης τάξης για αναπαράσταση γνώσης. Σχεδιασμός βάσεων γνώσεων, οντολογίες, παραδείγματα από διάφορες εφαρμογές. Συμπερασμός στη λογική πρώτης τάξης: κανόνες συμπερασμού, unification, forward and backward chaining, resolution, theorem proving. Σύντομη εισαγωγή στο λογικό προγραμματισμό, τη γλώσσα Prolog και το λογικό προγραμματισμό με περιορισμούς.

natural sciences subject

Γενική Φυσική

Γεώργιος Βούλγαρης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα διδάσκεται στο Μαθηματικό τμήμα, στο εαρινό εξάμηνο. Δισάκονται οι θεμελιώδεις νόμοι της Μηχανικής. Η ύλη αντιστοιχεί στην Φυσική Ι.

social sciences  subject

Λειτουργία και Εφαρμογές της Πολιτιστικής Διαχείρισης

Θεοκλής-Πέτρος Ζούνης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το σεμινάριο «λειτουργία και εφαρμογές της πολιτιστικής διαχείρισης» θα προσπαθήσει να καλύψει έναν ευρύ κύκλο θεμάτων και ζητημάτων (οργάνωση και διοίκηση, στρατηγική, χρηματοδότηση και μάρκετινγκ) που σχετίζονται με την πολιτιστική διαχείριση στα πλαίσια λειτουργίας των σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών.