Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Διαγλωσσική μεταφορά και διαμεσολάβηση

Ελένη Κασάπη - Προπτυχιακό - (A+)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό αφορά την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για αποτελεσματική και επιτυχή διαπολιτισμική και διαγλωσσική επικοινωνία σε υπηρεσίες επικοινωνίας για τον τουρισμό.

natural sciences subject

Φυσικές μέθοδοι στην Ανόργανη Χημεία

Περικλής Ακρίβος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Aνάλυση κανονικών συντεταγμένων και υπολογισμός σταθερών δύναμης ανόργανων ενώσεων. Hλεκτρονική φασματοσκοπία σύμπλοκων ενώσεων. Mαγνητικές ιδιότητες και μαγνητική υπερανταλλαγή. Eφαρμογές φασματοσκοπίας NMR και EPR. Mέθοδοι θερμικής ανάλυσης ανόργανων και σύμπλοκων ενώσεων.

medicine science health professions subject

Βιολογία οδοντικών εμφυτευμάτων

Γεώργιος Μακρής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη και παράθεση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο βιολογικό υπόβαθρο της κλινικής οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας.

social sciences  subject

Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών ΙI 19ος-20ος αιώνας

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεθνές δίκαιο των Κονκορδάτων μεταξύ της Αγίας Έδρας και Κρατών. Δίκαιο εκκλησιαστικών συμβάσεων μεταξύ κυβερνήσεων και κρατών.

medicine science health professions subject

Μοριακή Βιολογία

Χρήστος Παναγιωτίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κληρονομικότητα, γονίδια και DNA. Κληρονομικότητα και γονίδια. Γονίδια και ένζυμα. Η ταυτοποίηση του DNA ως γενετικού υλικού. Δομή και οργάνωση του γονιδιώματος. Γονιδίωμα φυτικών κυττάρων και υποκυτταρικών οργανιδίων (μιτοχόνδρια, πλαστίδια). Ο αναδιπλασιασμός του DNA. Έκφραση της γενετικής πληροφορίας. Σχέση γονιδίων-πρωτεϊνών. Ο ρόλος του αγγελιοφόρου RNA. Ο γενετικός κώδικας. RNA ιοί και αντίστροφη μεταγραφή. Μεταγραφή, πολυμεράση του RNA και μεταγραφικοί παράγοντες (κατάταξη, δομή και δράση). Ρύθμιση της έκφρασης των γονιδίων στο επίπεδο της μεταγραφής, στο μετα-μεταγραφικό επίπεδο και στο επίπεδο της μετάφρασης. Μεταφορά πρωτεϊνών σε υποκυτταρικά οργανίδια και η ρύθμιση της. Μετάδοση βιολογικών μηνυμάτων. Ορμόνες και άλλα μόρια μεταφοράς σήματος και οι υποδοχείς τους. Λειτουργικές δράσεις των υποδοχέων της επιφάνειας του κυττάρου και των ενδοκυτταρικών υποδοχέων. Μηχανισμοί ενδοκυτταρικής μεταφοράς σήματος. Μεταφορά σήματος και κυτταρο-σκελετός. Εισαγωγή στο ανασυνδυαζόμενο DNA. Ενδονουκλεάσες περιορισμού. Σχηματισμός ανασυνδυασμένων μορίων DNA. Φορείς για ανασυνδυαζόμενο DNA. Έκφραση κλωνοποιημένων γονιδίων. Αρχές προσδιορισμού της αλληλουχίας των νουκλεϊνικών οξέων. Ενίσχυση του DNA με την αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης. Ανάλυση της λειτουργικότητας των γονιδίων. Γενετική ανάλυση σε ζυμομήκυτες. Εισαγωγή μεταλλάξεων σε κλωνοποιημένα DNA. Εισαγωγή μεταλλάξεων σε κυτταρικά γονίδια.

humanities and arts subject

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Κωνσταντίνος Μπίκος - Προπτυχιακό - (A-)
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η συγκρότηση της Κοινωνιολογίας ως Επιστήμης: ιστορικό πλαίσιο, βασικές θεωρητικές παραδοχές και επιστημολογικές προϋποθέσεις. Σύντομη ανάλυση των κυριότερων θεωρητικών πλαισίων της Κοινωνιολογίας. Οι κλάδοι της Κοινωνιολογίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και στις ουσιαστικότερες προσεγγίσεις του χώρου της.

humanities and arts subject

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εστιάζει σε θέματα εκπαίδευσης, κυρίως γεωργικής εκπαίδευσης, ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η κατάσταση της εξ αποστάσεως στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο.

social sciences  subject

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής

Ανδρέας Βέγλης - Προπτυχιακό - (A+)
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει: Βασικές Έννοιες – Ιστορική Ανασκόπηση – Αρχιτεκτονική των προσωπικών υπολογιστών – Λογισμικό – Τα Windows – Εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου – Εφαρμογή λογιστικού φύλλου – Εφαρμογή δημιουργίας παρουσιάσεων – Τοπικά δίκτυα υπολογιστών – Το Διαδίκτυο – Ειδικά θέματα.

humanities and arts subject

Η πρόσληψη της Καινής Διαθήκης στη λογοτεχνία και την τέχνη

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη - Μεταπτυχιακό - (A)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιεχόμενο του μαθήματος θα αποτελέσει η πρόσληψη ως: ένα θεωρητικό ερμηνευτικό μοντέλο ανάγνωσης του βιβλικού κειμένου και ως ο τρόπος με τον οποίο τα βιβλικά κείμενα -και ειδικότερα εκείνα της Καινής Διαθήκης- προσλήφθηκαν και ερμηνεύθηκαν σε νέα πλαίσια μέσα σε λογοτεχνικά και εικαστικά κείμενα

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή του ρόλου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία. Η διακήρυξη της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία. Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία. Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο. Τελευταίο μέρος της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο. 3ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003. 4ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003. Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012. 6ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012 (συνέχεια από 7η και 8η ενότητα). Έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή της στη Δημοκρατία της Σερβίας το 2009. Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία.