Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Χρήστος Ευαγγελίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξατμισοδιαπνοή (Mέθοδος μάζας, ενέργειας. Εμπειρικές μέθοδοι. Αξιολόγηση των μεθόδων). Σχέση εδάφους-νερού. (Mηχανική σύσταση εδάφους. Συγκράτηση νερού από το έδαφος. Διήθηση του νερού στο έδαφος). Ατομικά δίκτυα αρδεύσεως. Δίκτυα με τεχνητή βροχή(Kίνηση του νερού στους σωλήνες. Είδη σωληνωτών αγωγών. Εκτοξευτήρες. Εξήγηση του φαινομένου του καταιονισμού. Διάταξη με εύκαμπτα υλικά. Γενική λειτουργία εγκαταστάσεων. Κριτική των μεθόδων). Δίκτυα με σταγόνες αρδεύσεως. (Mονάδα ελέγχου. Φίλτρα. Δοχείο λιπάνσεως. Δίκτυο μεταφοράς. Δίκτυο εφαρμογής. Σταλακτήρες). Δίκτυα με αυλάκια.

medicine science health professions subject

Η ανάλυση του DNA στον έλεγχο της πατρότητας και στην εξιχνίαση του εγκλήματος

Λήδα Καλλιόπη Κοβάτση - Προπτυχιακό - (A)
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατροδικαστική και Εγκληματολογία: Τα νεότερα επιστημονικά μας όπλα στην εξιχνίαση του εγκλήματος

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

natural sciences subject

Αναπαραστάσεις Lie αλγεβρών

Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης - Προπτυχιακό - (A-)
Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή στις ομάδες Lie, κατασκευή αλγεβρών Lie από ομάδες Lie. Βασικές αρχές και ορισμοί, παραγωγίσεις, ιδεώδη, επιλύσιμες και μηδενοδύναμες Lie άλγεβρες, το παράδειγμα μιας Lie άλγεβρας sln (C). . 1. ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΑΠΛΕΣ Lie ΑΛΓΕΒΡΕΣ Cartan υποάλγεβρες, μορφή Killing, ομάδα Weyl, διαγράμματα Dynkin, ταξινόμηση ημιαπλών Lie αλγεβρών. 2.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΕΣ ΑΛΓΕΒΡΕΣ, ΔΟΜΗ HOPF Ορισμός περιβάλλουσας άλγεβρας μιας Lie άλγεβρας, Θεώρημα Poincaré-Birkhoff-Witt, Φίλτρα και βαθμοί μιας περιβάλλουσας άλγεβρας. Εκθετική απεικόνιση μιας Lie άλγεβρας σε μια Lie ομάδα, τύποι Campell-Haussdorf. Casimirs για Lie άλγεβρες. Εισαγωγή στην δομή Hopf για περιβάλλουσες Lie άλγεβρες. Επεκτάσεις-παραμορφώσεις Lie αλγεβρών, εισαγωγή στις κβαντικές ομάδες. 3.ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ MODULES Θεώρημα Ado-Isawa, πεπερασμένες ανάγωγες αναπαραστάσεις, θεμελιώδεις αναπαραστάσεις, χαρακτήρας Weyl και τύποι διάτασης. Επαγώμενες αναπαραστάσεις. Αναπαραστάσεις Gelfand’-Zetlin. Τανυστικές αναπαραστάσεις. 4.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Συμμετρίες oλοκληρωσίμων συστημάτων, Backlund—Lie συμμετρίες, τελεστές Lax, χαμιλτονιανά συστήματα, άλγεβρες Lie-Poisson. Ιδιοτιμές επιλύσιμων και ημιεπιλύσιμων διαφορικών εξισώσεων με την βοήθεια της sl2 . Ειδικές συναρτήσεις παραγόμενες από άλγεβρες. Περιγραφή συμμετριών κβαντικών συστημάτων με Lie άλγεβρες su(2), su(3).

humanities and arts subject

Κοινωνιογλωσσολογία - Πολυγλωσσία

Ευαγγελία Μουσούρη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με βασικές έννοιες που διέπουν την επιστημονική περιοχή της Κοινωνιογλωσσολογίας. Δίνεται έμφαση σε θέματα διγλωσσίας, πολυγλωσσίας, εναλλαγής κωδίκων και κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις ερευνητικές μεθόδους που εφαρμόζονται στον τομέα της Κοινωνιογλωσσολογίας.

social sciences  subject

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδάσκονται ειδικά θέματα οργάνωσης προγραμμάτων αθλητισμού αναψυχής. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με τη διαχείριση προσωπικού και εθελοντών, τη διαχείριση κινδύνων, την ποιότητα υπηρεσιών και την προσέλκυση συμμετεχόντων σε προγράμματα αθλητισμού αναψυχής. Έμφαση δίνεται επίσης σε νομικά και οικονομικά θέματα που άπτονται των προγραμμάτων αθλητισμού αναψυχής.

humanities and arts subject

Χώρος και διαδικασίες αγωγής

Δημήτριος Γερμανός - Προπτυχιακό - (A+)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των στοιχείων που θεμελιώνουν την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Διερευνώνται τόσο τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου, όσο και η δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σχέσης "παιδί – χώρος" και εξετάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής τους με μια διαδικασία αγωγής. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη μετατροπή του χώρου σε "πεδίο αγωγής", δηλαδή σε μια υλική ενότητα που θα προσφέρει το πλαίσιο αλλά και τα ερεθίσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.

humanities and arts subject

Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας: Ρεαλισμός και Αγγλικό Μυθιστόρημα του 19ου αι

Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου - Προπτυχιακό - (A-)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό εξετάζει τρία μυθιστορήματα γνωστών Άγγλων συγγραφέων του 19ου αιώνα, Pride and Prejudice, Hard Times και The Mill on the Floss, με σκοπό να ερευνήσει την πολυπλοκότητα και ελαστικότητα της έννοιας του όρου «ρεαλισμού». Αν και η ρεαλιστική μυθιστοριογραφία είναι αναμφισβήτητα δεσμευμένη σε μια ιστορική πραγματικότητα, ως μορφή αναπαράστασης ο ρεαλισμός δεν μπορεί ποτέ να ταυτιστεί με την πραγματικότητα που αναπαριστά, καθώς τα εργαλεία του, η γλώσσα, οι λέξεις δηλαδή, δεν μπορούν ποτέ να λειτουργήσουν ως τέλειος καθρέφτης. Η σοβαρή ενασχόληση με καθημερινούς ανθρώπους και τις εμπειρίες τους, η γραμμική πλοκή, ο παντογνώστης αφηγητής, οι σφαιρικοί χαρακτήρες, είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που συνήθως προσδίδουμε στη ρεαλιστική γραφή. Όπως θα δούμε όμως, ο βρετανικός ρεαλισμός του 19ου αιώνα παρεκκλίνει από το παραπάνω μοντέλο, καθώς οι βρετανοί ρεαλιστές πειραματίζονται πάνω στις αφηγητικές τεχνικές και ως αποτέλεσμα θέτουν υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα μιας αντικειμενικής αναπαράστασης ή ακόμη και την ίδια τη φύση της πραγματικότητας. Η χρήση του «ελεύθερου πλάγιου λόγου» στην Austen, για παράδειγμα, η κυκλικότητα του χρόνου στην Eliot, ή η ταυτόχρονη χρήση διαφόρων λογοτεχνικών ειδών στον Dickens αφενός προαναγγέλλουν μοντερνιστικές τεχνικές και αφετέρου περιπλέκουν την ίδια την ιστορική στιγμή την οποία αναπαριστούν.

medicine science health professions subject

Ολικές Οδοντοστοιχίες

Αργύρης Πισιώτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο των ολικών οδοντοστοιχιών και η αντιμετώπιση του ολικά νωδού ασθενή ξεκινάει από τη μελέτη του ολικά νωδού στόματος και καταλήγει στην κατασκευή και τοποθέτηση των ολικών οδοντοστοιχιών. Ο φοιτητής εφοδιάζεται με τις απαραίτητες θεωρητικές, κλινικές και εργαστηριακές γνώσεις προκειμένου να κατασκευάσει λειτουργικές ολικές οδοντοστοιχίες.

social sciences  subject

Διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη

Γρηγόριος Ζαρωτιάδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει ως στόχο να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά κλασικά υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας και στο διεθνές εμπόριο.