Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Ηλεκτρονικό marketing

Ιωάννης Αντωνιάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και την προσέγγιση νέων καταναλωτών. Πέρα από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, και τις εταρικές ιστοσελίδες, οι ιστοτοποι κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν νέες ευκαρίες για την ανάπτυξη στρατηγικών marketing Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών για τη κατανόηση των επιπτώσεων του διαδικτύου και γενικότερα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στις αγορές και τις στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης.

other discipline image

Ορολογία – ξένη γλώσσα

Σταυρούλα Ταβουλτζίδου - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(Τ.Ε.)- ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ TEAN, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η Ξένη Γλώσσα –Ορολογία του 4ου Εξαμήνου ασχολείται με τη διδασκαλία αυθεντικών επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα που αφορούν στη Ρύπανση, τα είδη Ρύπανσης, τον έλεγχο της Ρύπανσης. Έτσι οι φοιτητές εξοικειώνονται με στοιχεία του λόγου (discourse features), όπως έννοιες και λεξιλόγιο που αφορούν στην ειδικότητα τους, καθώς γραμματικές και συντακτικές δομές που συναντώνται σε κείμενα ορολογίας. Επιπλέον, εξασκούνται στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και επιστολών, απαραίτητων για την ικανοποίηση των αναγκών τους, τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

engineering subject

Τεχνική Ορολογία - Θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού σε ξένη γλώσσα - Κατεύθυνση βιομηχανικού σχεδιασμού

Αγάπη Αλτίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων – Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αυθεντικά κείμενα τεχνικής ορολογίας που σχετίζονται με την ειδικότητα Βιομ. Σχεδιασμού και που σε συνδυασμό με τεχνικές κατανόησης και στοιχεία γραμματικής και λόγου αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό να: α) διευκολύνουν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα ( π.χ. Erasmus κτλ.) β) καλύψουν μελλοντικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Oι σπουδαστές διδάσκονται επιλεγμένα κείμενα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκούνται και εφαρμόζεουν τις γνώσεις του ς στο εργαστήριο με ασκήσεις σε Η/Υ .

social sciences  subject

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Γεώργιος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: • Γνωρίζει τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως FuturesκαιSwaps-CDS • (Credit Default Swaps)- Forward rate agreements. • Συμμετέχει ενεργά στο Χ.Α.Α. και Χ.Π.Α. • Αναγνωρίζει το συνολικό κίνδυνο των μετοχών και του εκάστοτε χαρτοφυλακίου. Ο φοιτητής με την ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων αναμένεται να είναι ικανός να προβαίνει σε: • Αξιολόγηση επενδύσεων. • Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων. • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών και ερευνών. • Διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων • Χρηματοοικονομική παρακολούθηση. • Σχεδιασμός και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων.

natural sciences subject

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις θεμελιώδεις αρχές της Ασφάλειας Υπολογιστικών Συστημάτων και τα προβλήματα ασφάλειας των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, τους μηχανισμούς και τις τεχνολογίες προστασίας τους, καθώς και την πρακτική εξάσκηση τους σε εργαστηριακό περιβάλλον, με την υλοποίηση κρυπτογραφικών αλγορίθμων, την ανίχνευση ευπαθειών και εισβολών, την αποτροπή εισβολών, την εφαρμογή μέτρων προστασίας και την ανάπτυξη πολιτικών ασφάλειας.

natural sciences subject

Δομές Δεδομένων

Γεώργιος Σίσιας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα καλύπτει τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων Αναγκαιότητα-Χρησιμότητα 2. Η δομή του πίνακα. Αξιολόγηση της δομής πίνακας. 3. Η δομή της Στοίβας (Στατική και δυναμική) 4. Η δομή της Ουράς (Στατική και δυναμική) 5. Η δομή της Λίστας και της Ουράς Προτεραιότητας 6. Η δομή της Συνδεδεμένης Λίστας απλής & διπλής 7. Η δομή του Δέντρου. Δυαδικό Δέντρο Αναζήτησης 8. Η δομή του κόκκινου-μαύρου Δέντρου. 2-3-4 Δέντρο. 9. Η δομή του Πίνακα κατακερματισμού. 10. Η δομή του Σωρού. 11. Η δομή του Γράφου 12. Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης 13. Ανακεφαλαίωση και σύγκριση των δομών.

social sciences  subject

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, έννοια και σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κάθετη και οριζόντια ανάλυση, αριθμοδείκτες (ρευστότητας, κυκλοφορίας, αποδοτικότητας, οικονομικής ανεξαρτησίας, μετοχών), καθαρή ταμειακή ροή, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων.

engineering subject

Τεχνολογία Μετρήσεων ΙI

Μαρία Γούλα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Tο μάθημα (θεωρία και εργαστήριο) Τεχνολογία Μετρήσεων ΙΙ επιδιώκει την κατανόηση και πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τις σύγχρονες, ενόργανες τεχνικές ανάλυσης, για τον χημικό χαρακτηρισμό της ύλη, ο οποίος περιλαμβάνει τον καθορισμό της ποιοτικής & ̟ποσοτικής σύστασης ενός χημικού συστήματος. Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται οι συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες τεχνικές ενόργανης ανάλυσης, όπως φασματοσκοπικές, χρωματογραφικές και ειδικές τεχνικές ανάλυσης. Τα μαθήματα παρέχουν στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των αρχών λειτουργίας, της μεθοδολογίας και της εφαρμογής των κατάλληλων κατά περίπτωση τεχνικών ενόργανης ανάλυσης. Σε όλα τα κεφάλαια μελετάται επίσης και η απαιτούμενη οργανολογία, ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση της λειτουργίας των οργάνων που χρησιμοποιούνται και να αξιοποιούνται καλύτερα οι δυνατότητές τους. Ουσιαστικός στόχος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές διεργασίες και τεχνολογίες αιχμής, τις οποίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά στο περιβάλλον εργασίας τους.

engineering subject

Εφαρμοσμένη Υδραυλική

Ιωάννης Γκούντας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Βασικές αρχές της Υδραυλικής – Υδροστατική, Υδροδυναμική

engineering subject

Βάσεις Δεδομένων

Δημοσθένης Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιερατικών σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και εξοικείωσηστην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS)