Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Γενική οικολογία

Δέσποινα Βώκου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας

humanities and arts subject

Επτανησιακή λογοτεχνία: Διονύσιος Σολωμός, μια ανάγνωση

Κατερίνα Τικτοπούλου - Προπτυχιακό - (A)
Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αποτελεί μια πρόταση ανάγνωσης για έναν από τους πιο σημαντικούς ποιητές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, τον Διονύσιο Σολωμό (1798-1857). Σκοπός του μαθήματος είναι να υποδείξει τις λιγότερο γνωστές –σε σχέση με τις καθιερωμένες– όψεις του ποιητή, οι οποίες όμως είναι πολύ σημαντικές και ασφαλώς αλλάζουν τη στερεοτυπική και περιοριστική εικόνα που ευρύτατα ισχύει για τον ποιητή. Για τον σκοπό αυτό, αναφορικά με τον βίο και το έργο του Σολωμού παρουσιάζονται: η επτανησιακότητα, η διγλωσσία (ιταλικά - ελληνικά), η αποσπασματικότητα, το δίπολο: λυρικός - σατιρικός, η διάσταση του κριτικού και του πολιτικού ποιητή, καθώς και μορφές της πρόσληψής του. Η ανάγνωση που επιχειρείται εδώ ασφαλώς δεν είναι γραμμική ούτε φιλοδοξεί να είναι εξαντλητική, αλλά επιλεκτική, πολυπρισματική και αναπόφευκτα αποσπασματική. Δίνοντας αφορμές για περαιτέρω ανάγνωση τόσο του ίδιου έργου του Σολωμού όσο και της σχετικής βιβλιογραφίας, το μάθημα επιδιώκει να ενθαρρύνει τον φοιτητή / αναγνώστη να αποκτήσει τη δική του, προσωπική σχέση με το φαινόμενο "Σολωμός" και να αποτιμήσει τη σημασία του για την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και για την νεοελληνική κοινωνία.

natural sciences subject

Θεωρία και Αλγόριθμοι Γράφων

Ιωάννης Μανωλόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικά ζητήματα σχετικά με την θεωρία γράφων όπως βασικοί ορισμοί, θεωρήματα και αλγόριθμοι. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικοί ορισμοί και πράξεις σχετικές με τους γράφους. Στο υπόλοιπο μέρος του μαθήματος, εξετάζονται βασικά και εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τις κυριότερες εφαρμογές της θεωρίας γράφων και τη συνδεσμικότητα, την επιπεδικότητα, τον χρωματισμό και άλλα.

natural sciences subject

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή σε θεωρητικές έννοιες, πληροφορικής, μέθοδοι και τεχνικές προγραμματισμού, αρχές προγραμματισμού. Εισαγωγή σε γλώσσα προγραμματισμού, βασικές εντολές προγραμματισμού, σύνταξη προγράμματος. Εφαρμογές πληροφορικής σε γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C++, VBA) για επίλυση προβλημάτων σχετικά με τη δασοπονία και το φυσικό περιβάλλον.

natural sciences subject

Γεωργικά Φάρμακα ΙΙΙ (Ενόργανη Ανάλυση Γεωργικών Φαρμάκων)

Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γενικό περιεχόμενο. Αρχές χρωματογραφίας, φασματοφωτομετρίας, ανίχνευσης και ποσοτικής αναλυτικής χημείας. Εφαρμογές εργαστηριακών τεχνικών χρωματογραφίας στην μελέτη φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων γεωργικών φαρμάκων και αναλύσεις υπολειμμάτων. Τεχνικές ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

medicine science health professions subject

Βιολογία οδοντικών εμφυτευμάτων

Γεώργιος Μακρής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη και παράθεση των δεδομένων που συνθέτουν το σύγχρονο βιολογικό υπόβαθρο της κλινικής οδοντιατρικής εμφυτευματολογίας.

social sciences  subject

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Ευγενία Πρεβεδούρου - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και θεσμούς του διοικητικού οικονομικού δικαίου.

humanities and arts subject

Εισαγωγή στη νεοελληνική ιστορία

Ελευθερία Μαντά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αναλύει με τρόπο συνοπτικό την πορεία του ελληνισμού από την εποχή της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης (1453) μέχρι τη Μικρασιατική Kαταστροφή και τη Συνθήκη της Λωζάννης (1923). Εξετάζονται τα σημαντικότερα πολιτικά, διπλωματικά, κοινωνικά, οικονομικά, ιδεολογικά και πολιτιστικά γεγονότα και φαινόμενα που επηρέασαν την ιστορική εξέλιξή του.

humanities and arts subject

Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας ΙΙ

Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου - Προπτυχιακό - (A-)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το δευτεροετές αυτό μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση της αγγλικής λογοτεχνίας και του αγγλικού πολιτισμού από τον δέκατο ένατο έως τον εικοστό πρώτο αιώνα. Έχει ως στόχο του να κάνει γνωστά θέματα και προβληματισμούς που απασχόλησαν την λογοτεχνική και πολιτισμική παραγωγή της Βρετανίας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Για τον σκοπό αυτό εξετάζει λογοτεχνικά, θεωρητικά και πολιτισμικά κείμενα του Ρομαντισμού, της Βικτωριανής εποχής, του Μοντερνισμού και του Μεταμοντερνισμού. Η μελέτη των κειμένων στέφεται γύρω από συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (όπως, για παράδειγμα, τις έννοιες της κειμενικότητας, της επανάστασης, του έθνους, του φύλου και της φυλής). Μέσα από διαδραστικές αναγνώσεις οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τις αλλαγές στις οποίες υπόκειται η λογοτεχνική αναπαράσταση σε συνάρτηση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ιστορικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν αυτούς τους αιώνες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές/τριες να μελετούν τα κείμενα μέσα στα χρονικά πλαίσια που θέτει το πρόγραμμα του μαθήματος και να συνεισφέρουν στις συζητήσεις και ασκήσεις που γίνονται στην τάξη.

social sciences  subject

European Constitutional Law

Τριανταφυλλιά (Λίνα) Παπαδοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η διπλή νομιμοποίηση της ΕΕ. Το συνταγματικό θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης – Ελλάδα: το άρθρο 28 Σ. Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα; Έννοιες του συντάγματος σε σχέση με την ΕΕ. Είναι οι ευρωπαϊκές Συνθήκες Σύνταγμα της Ένωσης; Ο λαός (δήμος) ως προαπαιτούμενο συντάγματος και δημοκρατίας. Φορέας συντακτικής εξουσίας στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση και η κρατική κυριαρχία. Αρχές και αξίες στο κοινοτικό δίκαιο. Η δημοκρατική αρχή στην ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη (πολιτότητα). Η διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού δήμου μέσα από τη λειτουργία Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Νομιμοποίηση και αρμοδιότητες. Άσκηση νομοθετικής εξουσίας στην ΕΕ. Ευελιξία και Σύνταγμα. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως συνταγματικό δικαστήριο.