Βρέθηκαν 20 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
independant departments subject

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική & Διαχείριση Κινδύνων [open]

Θεόδωρος Συριόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΗΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση σύγχρονων και σύνθετων θεμάτων της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής, με έμφαση στην ανάλυση, εμβάθυνση και λήψη κρίσιμων αποφάσεων διοίκησης που συνδέονται με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες κατευθύνσεις: θεμελιώδεις αρχές και εφαρμοσμένες μέθοδοι χρηματοοικονομικής λειτουργίας επιχειρήσεων, λειτουργία διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και θεσμών, σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτίμηση και διαχείριση χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση και λήψη στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων, προσδιορισμός και ανάλυση κόστος κεφαλαίου, συγχωνεύσεις - εξαγορές - αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

independant departments subject

Κινησιολογία

Αθανάσιος Τσιόκανος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος και τη λειτουργία των μελών του ανθρωπίνου σώματος γύρω από τις αρθρώσεις και ειδικότερα με την ενεργοποίηση των μυϊκών ομάδων στις καθημερινές κινήσεις και στα διάφορα αθλήματα.

independant departments subject

Εμβιομηχανική

Αθανάσιος Τσιόκανος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές θεωρητικές απόψεις της μηχανικής που σχετίζονται με το νευρομυϊκό σύστημα του ανθρώπου στη συμμετοχή του στις αθλητικές δραστηριότητες, με τα αθλητικά όργανα και τον αθλητικό εξοπλισμό.

independant departments subject

Άσκηση και παχυσαρκία

Γεώργιος Σακκάς - Μεταπτυχιακό - (A+)
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το παρόν μεταπτυχιακό μάθημα ασχολείται με θέματα που άπτονται της παχυσαρκίας από την σκοπιά της γενικής υγείας και πως η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει την εμφάνιση διαφόρων χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με την αύξηση του σωματικού βάρους και ιδιαίτερα την εναπόθεση λίπους.

independant departments subject

Προχωρημένη Χρηματοοικονομική & Διαχείριση Κινδύνων [open]

Θεόδωρος Συριόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΗΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το μάθημα εστιάζει στην κατανόηση σύγχρονων και σύνθετων θεμάτων της εφαρμοσμένης χρηματοοικονομικής, με έμφαση στην ανάλυση, εμβάθυνση και λήψη κρίσιμων αποφάσεων διοίκησης που συνδέονται με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων. Ειδικότερα, το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες κατευθύνσεις: θεμελιώδεις αρχές και εφαρμοσμένες μέθοδοι χρηματοοικονομικής λειτουργίας επιχειρήσεων, λειτουργία διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και θεσμών, σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα, αποτίμηση και διαχείριση χαρτοφυλακίου, αξιολόγηση και λήψη στρατηγικών επενδυτικών αποφάσεων, προσδιορισμός και ανάλυση κόστος κεφαλαίου, συγχωνεύσεις - εξαγορές - αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων, αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

independant departments subject

Η Διδασκαλία της Πετοσφαίρισης

Αστέριος Πατσιαούρας - Προπτυχιακό - (A)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα βασικά στοιχεία του Βόλεϊ στο βασικό κύκλο μαθημάτων

independant departments subject

ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει θέματα άσκησης και ποιότητας ζωής. Θέματα ψυχολογίας που σχετίζονται με την παρακίνηση και τεχνικές ψυχολογικής υποστήριξης για άσκηση ατόμων όλων των ηλικιών. Θέματα όπως η κατάθλιψη, το στρες, και η σχέση τους με την άσκηση, σχετικά θεωρητικά μοντέλα άσκησης και υγείας, και οργάνωσης προγραμμάτων άσκησης και υγείας με σκοπό την δια βίου άσκηση, την ευχαρίστηση και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

independant departments subject

Άσκηση και Ψυχική Υγεία στην Τρίτη Ηλικία

Βασιλική Ζήση - Μεταπτυχιακό - (A+)
Επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμύ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Είναι μάθημα επιλογής του τρίτου εξαμήνου στο ΠΜΣ "Ψυχολογία της Άσκησης", του ΤΕΦΑΑ, ΠΘ. Με το μάθημα αυτό οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων ως προς την άσκηση και να μπορούν να τους βοηθήσουν να αυξήσουν τη φυσική τους δραστηριότητα βελτιώνοντας έτσι την πνευματική τους υγεία και την ποιότητα ζωής τους

independant departments subject

Άσκηση και παχυσαρκία

Γεώργιος Σακκάς - Μεταπτυχιακό - (A+)
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το παρόν μεταπτυχιακό μάθημα ασχολείται με θέματα που άπτονται της παχυσαρκίας από την σκοπιά της γενικής υγείας και πως η συστηματική σωματική δραστηριότητα μπορεί να μειώσει την εμφάνιση διαφόρων χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με την αύξηση του σωματικού βάρους και ιδιαίτερα την εναπόθεση λίπους.

independant departments subject

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής - Κατασκηνωτικά

Χαρίλαος Κουθούρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το μάθημα έχει αποστολή να εισάγει το φοιτητή/τρια σε συγκεκριμένες υπαίθριες δραστηριότητες και συγκεκριμένα τις πλέον σημαντικές για μελλοντική επαγγελματική απασχόληση. Η χιονοδρομία ως δράση του χειμώνα προβάλει ως μια προοπτική, ακολουθούμενη από την ενασχόληση σε παιδικές κατασκηνώνσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Δράσεις όπως η πεζοπορία, το ορειβατικό ποδήλατο και ο προσανατολισμός ε διεξάγονται όλο το χρόνο. Τέλος η αναρρίχηση, ως δράση που κυριαρχεί το ζήτημα της ασφάλειας, αφορά διαδρομές σε τεχνητό τοίχο ή βράχινη διαδρομή πάντα με 'ασφάλιση από πάνω'. Οι δραστηριότητες αυτές στην πλέον απλή εκδοχή τους, μπορούν να υλοποιηθούν από τους απόφοιτους, αλλά με προϋπόθεση και συνδυασμό: α) πλήρη μέριμνα για θέματα ασφάλεια, β) διατηρηση της σωστής εκπαίδευσης, γ) διαρκεή ενασχόληση του συνοδού με προγράμματα, δ) απόκτηση εμπειριών, ε) φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον και ε) άριστη γνώση της περιοχής και πληροφόρηση για τις καιρικές συνθήκες