Βρέθηκαν 263 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εκπαίδευση ΙΙ

Ζαχαρούλα Σμυρναίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος: να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας), τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης. Επίσης, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

natural sciences subject

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος Θωμαϊδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία' και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο 'Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας'.

humanities and arts subject

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Χρήστος Παρθένης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και των κοινωνιών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, υπαγορεύει νέες ερμηνευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στις παραδόσεις παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία) καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

natural sciences subject

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

Σεραφείμ Καραμπογιάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Μάθημα αυτό είναι αφιερωμένο στη μελέτη των τυχαίων διαδικασιών και των ιδιοτήτων τους. Οι τυχαίες διαδικασίες παρέχουν καλά μοντέλα τόσο για τις πηγές πληροφορίας όσο και για το θόρυβο

natural sciences subject

Συστήματα Επικοινωνιών

Παναγιώτης Μαθιόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει μια εισαγωγή στο επιστημονικό πεδίο των (τηλε) επικοινωνιακών συστημάτων. Στα πλαίσια του μαθήματος διδάσκεται η θεωρία μετάδοσης και λήψης αναλογικών και ψηφιακών σημάτων. Μελετάτε ο τρόπος λειτουργίας και υλοποίησης των κλασσικών αναλογικών [διαμόρφωση πλάτους και συχνότητας - amplitude and frequency modulation (AM & FM)] καθώς επίσης η επίδοση τους σε κανάλια προσθετικού Gaussian θορύβου]. Επιπλέον, διδάσκεται η θεωρία των τρόπων μετατροπής αναλογικών σημάτων σε ψηφιακά καθώς επίσης παρουσιάζεται και μια εισαγωγή στη μετάδοση και λήψη ψηφιακών σημάτων σε κανάλια με προσθετικό Gaussian θόρυβο (additive white Gaussian noise - AWGN).

humanities and arts subject

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων (Σεμινάριο) (PPP342)

Αθανάσιος Βέρδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του σεμιναριακού αυτού μαθήματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αναζητούν την αλήθεια και το νόημα σε αυτά που παρατηρούν, βιώνουν και μαθαίνουν. Η αλήθεια αποκρυσταλλώνεται σε τόπο και σε χρόνο και σε πολλές περιπτώσεις τη βλέπουμε μόνο με μάτια του «άλλου», του «ξένου», του «διαφορετικού». Ως «δεδομένα» μιας έρευνας δεν λογίζονται μόνο οι αριθμοί αλλά και οι φορτισμένες λέξεις• το κείμενο, το ηλεκτρονικό υπερκείμενο, οι εικόνες (σταθερές ή κινούμενες), τα σχεδιογραφήματα, η κίνηση των σωμάτων στο χώρο, τα αντικείμενα των μαθητών στη σχολική αίθουσα, οι τέχνες (λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική). Τα ποιοτικά δεδομένα συλλέγονται με συνεντεύξεις, παρατηρήσεις, αφηγήσεις ζωής, προσωπικά βιώματα, κοντινά και μακρινά εθνογραφικά ταξίδια, μελέτη του διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό θα ασχοληθούμε με τη εξέλιξη, τις κυριότερες συνιστώσες και τα σημαντικότερα κείμενα των ποιοτικών μεθόδων έρευνας, με έμφαση στα θέματα που σχετίζονται με τη μόρφωση και την εκπαίδευση. Η διδακτική προσέγγιση θα είναι εργαστηριακού τύπου. Η παρουσία των φοιτητών στις παραδόσεις, καθώς και η εβδομαδιαία μελέτη μικρών κειμένων είναι απαραίτητη. Οι παραδόσεις βασίζονται σε οπτικό υλικό, παροχή σημειώσεων, και εξάσκηση σε υπολογιστή. Θα διανεμηθεί δωρεάν η φοιτητική έκδοση του λογισμικού Atlas.ti. Η αξιολόγηση θα γίνει με εργασία.

medicine science health professions subject

Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών

Χρήστος Ραχιώτης - Προπτυχιακό - (A+)
Οδοντιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός: Η θεωρητική κατάρτιση στην αιτιολογία, στην εξέλιξη, στην ιστοπαθολογία και στην κλινική εικόνα των νόσων και παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών και συγκεκριμένα της οδοντικής τερηδόνας, της διάβρωσης, της αποτριβής, της απόσπασης, των οδοντικών ανωμαλιών, των οδοντικών δυσχρωμιών και της απορρόφησης των οδοντικών.

social sciences  subject

Τηλεοπτικά ρεπορτάζ

Νίκος Μύρτου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Tα δελτία τηλεοπτικών ειδήσεων (περιγραφή κατηγοριών) Tο πρόβλημα του τηλεοπτικού χρόνου Eικόνα και λόγος: η τηλεόραση δεν είναι ραδιόφωνο με εικόνα ούτε βέβαια εφημερίδα H τηλεοπτική γραφή: παραδείγματα και ασκήσεις. O γραπτός και ο ζωντανός τηλεοπτικός λόγος H επιλογή των ειδήσεων για τη τηλεόραση: Γενικές αρχές. Tο πρόβλημα της παρουσίασης και οι τεχνικές της Tο τηλεοπτικό ρεπορτάζ και η σεναριοποίηση των θεμάτων Bασικές αρχές τηλεοπτικής (δημοσιογραφικής) δεοντολογίας Tηλεόραση και ομάδες πίεσης

humanities and arts subject

Οι κοινωνικές παράμετροι της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Αλεξάνδρα Βασιλοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο μάθημα αυτό παρέχονται τα βασικά θεωρητικά εργαλεία για την ανάλυση διαφορετικών παιδαγωγικών πρακτικών εντός και εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού θεσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Μέσα από τη θεωρία των παιδαγωγικών πρακτικών του Basil Bernstein μελετώνται οι ταξικές παραδοχές των πρακτικών, η παιδαγωγική σχέση, ζητήματα εξουσίας, κοινωνικού και συμβολικού ελέγχου, το πεδίο της σχολικής γνώσης και της επικοινωνίας, καθώς και η σύνδεση μικρο-μακρο επιπέδου στη μελέτη της κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανισότητας. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις, μελέτη θεωρητικών κειμένων και ερευνητικών προεκτάσεων, καθώς και παρουσιάσεις ανάλυσης παιδαγωγικών πρακτικών από τις/τους φοιτήτριες/ες.

natural sciences subject

Ενόργανη Ανάλυση ΙΙ

Νικόλαος Θωμαϊδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φασματομετρικές τεχνικές. Εισαγωγή στις οπτικές μεθόδους ανάλυσης. Μοριακή φασματομετρία απορροφήσεως: υπεριώδους, ορατού και υπερύθρου, Τεχνικές φασματομετρίας, Φασματομετρικές ογκομετρήσεις, Φθορισμομετρία, Φασματοφωτομετρία ατομικής εκπομπής, Φασματοφωτομετρία ατομικής απορρόφησης - Νέες τεχνικές, Εισαγωγή στις χρωματογραφικές μεθόδους ανάλυσης, Χρωματογραφικές θεωρίες, Τεχνικές αεριοχρωματογραφίας, Τεχνικές υγροχρωματογραφίας, Ιοντική χρωματογραφία, Χρωματογραφία διαπερατότητας με πηκτές, Χρωματογραφία χημικής συγγενείας, Ειδικές χρωματογραφικές τεχνικές, Κινητικές και ενζυματικές μέθοδοι ανάλυσης.